Puudega inimesed plaanivad pikette (6)

Juhul kui töövõimetoetuse seaduses ei arvestata puuetega inimeste huve kaitsvate ettepanekutega, kavatsevad puudega inimesi ja omastehooldajaid ühendavad organisatsioonid maakonnakeskustes – ka Kuressaares – piketi korralda.

Eesti liikumispuudega inimeste liidu juhatuse liikme Tiia Sihveri sõnul sõltub pikettide toimumine sellest, millise otsuse teeb tuleva nädala algul seaduse eelnõud arutav riigikogu sotsiaalkomisjon. “Kas nad otsustavad, et tuleb hakata meie nõutud parandusi sisse viima, või saadavad nad selle eelnõu järgmisele lugemisele praegusel vildakal kujul,” rääkis Sihver.

Kui muudatusettepanekutega ei arvestata, on inimesed oodatud piketile maavalitsuse hoone ette Kuressaares. “Piketi kuupäeva tahame aga ühildada päevaga, mil seaduseelnõu saadetakse riigikogu suurde saali. Tõenäoliselt juhtub see septembris,” ütles Sihver.

Saare maakonda esindab Eesti liikumispuudega inimeste liidu juhatuses Tom Rüütel, kes oleks üks siinse piketi korraldajaist. “Kindlasti tahan inimesi julgustada piketile tulema ja mitte ainult puuetega inimesi, vaid ka nende lähikondlasi, tuttavaid, ent ka tööandjaid – kõiki, keda see reform puudutab,” ütles Rüütel.

Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allas avaldas siiski lootust, et riigikogu sotsiaalkomisjon võtab parandusettepanekuid arvesse. “See seadus peab olema puudega inimese sõbralik, arvestama tema vajadusi ja olema ka ühiskonnas aktsepteeritud,” lausus Allas.

Organisatsioonid, kes 17. juunil Toompeal piketi korraldasid, nõuavad näiteks, et loodaks stipendiumid ja tugiprogrammid, mis tõstavad puudega inimeste kvalifikatsiooni; käivitataks riiklik töökohtade loomise programm ja motivatsioonipakett tööandjatele, kes palkavad osalise töövõimega töötajaid. Samuti leitakse, et töövõimetoetuse maksmist ei saa seada sõltuvusse töötasu suurusest enne, kui on rakendatud adekvaatne süsteem puudest või terviseseisundist tulenevate lisakulutuste hüvitamiseks.

Print Friendly, PDF & Email