Pakendikonteineritesse sokutatakse olmeprügi (18)

Foto: Raul Vinni

Juuli alguses kirjutas Saarte Hääl, et Kuressaares Pihtla teel asuvad pakendikonteinerid ajavad üle ja nende ümbrus on räpane. Peaaegu kaks kuud hiljem on probleem endiselt aktuaalne.

18. augustil tegi linnavalitsus vastutavale taaskasutusorganisatsioonile (TKO) ka ettekirjutuse. Konteinerid asuvad aadressil Kaare 2 ja nende omanik on OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul vastutab TVO ka selle eest, et konteinerid oleksid õigeaegselt tühjendatud. TVO konteinereid tühjendavad aga teised firmad, kes vastavat teenust pakuvad.

Prügimees OÜ klienditeenindusest öeldi, et pakendikonteinereid tühjendatakse kolm korda nädalas, nii nagu on linnavalitsuse ja TKO-dega kokku lepitud. Probleem seisnevat aga selles, et konteinerid täituvad kiiremini olmeprügi tõttu.

TVO tegevjuht Alder Harkmann ütles, et näiteks segapakendikonteinerid on mõeldud plasti, metalli ja klaasi jaoks. “Pakendite hulka sokutatava olmeprügi probleem on üleüldine, mõnes kohas rohkem, mõnes vähem,” selgitas Harkmann.

Ta rääkis, et Tallinnas on mõnes pakendipunktis koguni kaamerad üles pandud, et inimesi, kes sinna järjepidevalt oma olmeprügi viivad, vahele võtta. Harkmann lisas: “Ettevõtted, kes selle kõik kinni maksavad, ei maksa olmeprügi koristamise, vaid pakendite eest.”

Katrin Koppeli sõnul peaksid TKO-d aga pakendikonteinerite kasutamise osas aktiivset ja järjepidevat teavitustööd tegema. “Praegu on teavitustöö olnud minimaalne,” nentis ta. Lisaks peaksid TKO-de lepingupartnerid Koppeli meelest suutma konteinereid tühjendada nii, et need üle ei ajaks ja inimesed saaksid sinna igal ajal oma puhtaid pakendeid viia.

Katrin Koppel kommenteeris: “Viimati tehti ettekirjutus 18. augustil, selles nõudis linnavalitsus pakendikonteinerite tühjendamist ja ümbruse korrastamist. Konteinerid tühjendati enne tööpäeva lõppu ja järgmiseks hommikuks oli ka ümbrus korrastatud.”

Koppel leiabki, et probleem on eelkõige selles, et konteinereid ei tühjendata õigeaegselt, mistõttu tuleb linnavalitsusel sekkuda.

Keskkonnaspetsialist märkis, et linn on omalt poolt teinud kõik. “Prügivedu peab kõigi siinsete majapidamiste juurest toimuma vähemalt kord nelja nädala jooksul. Kui inimesel veetakse prügi minema niikuinii, siis ei tohiks olla põhjust minna oma prügi kusagile mujale sokutama.” Kaare 2 pakendipunkt asub aga linnast väljaviiva maantee ääres, mis võibki Koppeli hinnangul olla üks põhjus, miks see nii koormatud on.

Lisaks on linnavalitsus pidanud kõigi kolme TKO-ga läbirääkimisi, mille tulemusel peaks pakendipunkte juurde tulema.

“Soovime, et igal TKO-l oleks üheksa pakendipunkti, kus on ainult selle TKO konteinerid ning pakendipunkti korrashoiu eest vastutab seesama TKO. Selline kokkulepe tähendab seda, et pakendipunkte peaks juurde tulema,” rääkis Koppel.

Ta lisas, et ka kortermajade elanikud võiksid märku anda, kes oma maja juurde pakendipunkti soovivad.

Print Friendly, PDF & Email