Ministeerium ei nõustunud laevagraafikut tihendama

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas vastuseks Saaremaa ettevõtjaid ja omavalitsusi ühendavatele organisatsioonidele, et pole nõus sügiskuudel Kuivastu–Virtsu liinil tihedama laevagraafikuga jätkama.

Ando Leppiman, asekantsler kantsleri ülesannetes saatis ettevõtjate liidule, omavalitsuste liidule ja SA-le Saaremaa Turism kirja, milles viitab, et MKM peab parvlaevaühenduste kvaliteedi tõusu võrreldes 1990. aastatega positiivseks, sealjuures on MKM olnud läbi aastate seisukohal, et avaliku teenuse pakkuja on teinud kvaliteedi parandamise osas tänuväärset tööd.

“Seoses teie poolt viidatud 2014. aasta suvekuude saarte külastatavuse kasvuga oleme seisukohal, et ühe suvekuu põhjal on raske teha lõplikke järeldusi kogu turismi kõrghooaja kohta,” märgib Leppiman ja lisab, et olulist rolli mängib suvekuude parvlaevaliikluse täitumuses ilmastik.

“Siinkohal on paratamatu, et üksikutel nõutumatel juhtudel ei mahu kõik soovijad eelistatuimale reisile, kuid MKM on võimaluste piires tellinud avaliku teenuse pakkujalt täiendavaid reise nõudluse rahuldamiseks.

Täiendavate reiside tellimisel lähtub MKM teostatud reiside tegeliku täitumuse statistikast sarnastel ajahetkedel,” kirjutab Leppiman.

Print Friendly, PDF & Email