Ülikoolide keskus ulatab abistava käe

1997. a asutasid neli Eesti ülikooli ja Turu ülikool Soomest Ülikoolide Keskuse Saaremaal (edaspidi ÜKS), et teha tõhusat eritasandilist koostööd ja anda panus ülikoolide kolmanda rolli täitmisse – ühiskonna teenimisse. Nõustun Tartu ülikooli rektori Volli Kalmuga, kes leiab, et tänu ÜKS-ile ja TTÜ kolledžile on Kuressaarest saanud omamoodi väike ülikoolilinn.

Usun, et kõrghariduse omandamise valinud noored on teinud õige valiku. Kõrghariduse omandamine avardab hilisemaid valikuvõimalusi ja arvan, et esimese kõrghariduse peaks omandama vahetult pärast keskharidust.

Nõustun Eesti maaülikooli rektori Mait Klaasseniga: haridustee valik on sageli sama raske nagu tule süütamine ning keegi peab siinjuures appi tulema ja näitama, kust leida tulesüütamiseks sobiv koht või materjali.

Kui on langetatud valik kõrghariduse omandamise kasuks, siis järgnevad uued valikud: milline kõrgkool, õppekava, milline õppevorm jne.

Sel aastal toimus Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides vastuvõtt enam-vähem samal ajal, kohe pärast jaanipäeva. Eestikeelsetele õppekavadele vastuvõetute nimestikud avalikustati ligi kuu aega tagasi. Õppima-
tuleku kinnitamine kestab 19. augustini, selleks ajaks on selgunud ka viimased vabad õppekohad. Siis tõmmatakse nimestikele joon alla, tänavused rasked valikud on sellega loodetavasti lõppemas.

Saare maakonnas sel kevadel 12. klassi lõpetanud 228 noorest otsustas jätkata oma haridusteed kõrghariduse esimeses astmes Tallinna ülikoolis (TLÜ) 48, Eesti maaülikoolis (EMÜ) 19 ja TÜ-s 48 noort inimest.

Jäätise pärast maaülikooli

Väga oluline ÜKS-i tegevus on asutajaülikoolide õppimisvõimaluste tutvustamine ja info levitamine meie koolides. Koos asutajaülikoolidega korraldab ÜKS aastast 1999 traditsioonilist Saaremaa teadusnädalat. Selle üritustesarja eesmärk on äratada õpilastes ja laiemas avalikkuses huvi erinevate teadussuundade vastu. Kitsam eesmärk on tutvustada vähempopulaarseid teadusvaldkondi ning suurendada nii põhikooli vanema astme kui ka gümnaasiumiealiste õpilaste kui potentsiaalsete tulevaste tudengite huvi nende vajalike erialade vastu.

Koolides on väga oodatud ülikoolide grupid, kes teadust populariseerivad ja oma ettevõtmistega ka koolielu elavdavad. TÜ teadusteater on ÜKS-i kutsel pea igal sügisel meie koolides väga oodatud. Eelmisel sügisel külastati kümmet kooli, etendustest sai osa 829 õpilast. EMÜ projekti Elus Teadus toimkond on meie koole külastanud kolmel järjestikusel aastal. Sel kevadel käidi oma töötubadega kolmeteistkümnes koolis ja neist sai osa 602 õpilast.
Töötubadest menukaim oli jäätise valmistamise töötuba. Kihelkonna koolis jäätisetegemisest osa saanud õpilased ütlesid koguni, et läheksid juba jäätise pärast EMÜ-sse õppima.

TLÜ esindus külastas kevadel nelja kooli, ülikooli tutvustamisest ja psühholoogialoengust sai osa 224 õpilast.

Õppereise ülikoolidega tutvumiseks on ÜKS aastate jooksul ikka korraldanud. Läinudsügisesel koolivaheajal toimus kahepäevane õppereis, tutvumaks TÜ Pärnu kolledži, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, TÜ ja EMÜ-ga.

Õppereisidest osavõtnute tagasiside on väga positiivne. Kirjutatakse, et internetist võib õppimisvõimaluste kohta küll väga palju lugeda, kuid oma silmaga näha – see on hoopis midagi muud. Saab ise näha, tajuda üldist atmosfääri. Seepärast on õppereisid edasiõppimisvalikute tegemisel väga olulised. Sel kevadel Pärnu kolledži lõpetanud Rutt ütles kevadel pidulikul lõpuaktusel, diplom käes, et tema tegi oma valiku just õppereisil saadud teadmiste põhjal.

Mägi tuli Muhamedi juurde

TÜ teaduskool korraldab ülevabariigilisi võistlusi ja olümpiaade, neist matemaatika-, keemia-, füüsika- ja lingvistikavõistlusi viiakse teiste ja suuremate linnade kõrval läbi ka Kuressaares, mistõttu meie õpilased saavad neist osa võtta.

Kõige arvukam osavõtt on olnud lingvistikavõistlusest, kus meie õpilased on saavutanud ka paremaid tulemusi. Juulis Pekingis toimunud rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil oli Eestit esindamas ka Grete Reinsoo Saaremaa ühisgümnaasiumist. Tuleval aastal on plaanis korraldada õpilastele Kuressaares lingvistikaülesannete lahendamise koolitus. Tänavu korraldasime õpilastele keemiaalase koolituse, kus õppejõud oli TÜ-st.

Aga otsusele “lähen ülikooli” võidakse jõuda ja on jõutud erinevate ettevõtmiste käigus – ülikoolide vilistlaste teemaõhtut jälgides, akadeemikutega kohtumisel jne.

Avalikkus on seni palju infot saanud ÜKS-i 50+ sihtgrupile suunatud ettevõtmisest – väärikate ülikooli programmist. Ka sel aastal alustab väärikate ülikool oktoobrikuus, ikka Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi saalis, nii nagu eelmisel kolmel õppeaastal. Läbirääkimised lektoritega käivad, loenguprogramm kujuneb, septembri alguses saan kohalike ajalehtede vahendusel selle ettevõtmise kohta juba lähemat infot anda.
2003. aastast on erinevad institutsioonid toonud Saaremaale viis magistriõppeprogrammi. Õppejõud sõitsid Tartust või Tallinnast Kuressaarde õppijate juurde. Piltlikult öeldes: mitte Muhamed ei läinud mäe juurde, vaid mägi tuli Muhamedi juurde. Selle tulemusena omandasid kümned saarlased magistrikraadi kodusaarel õppides, mis on Saare maakonnale kahtlemata väga oluline. Samas nõustun ühe magistri arvamusega: “Magistriõpe – see on minu lugu… “

Eestis läbiviidud kõrgharidusreform ühtlustas kõigi sisseastujate jaoks tasuta kõrghariduse omandamise võimalused. Kümne aastaga on tingimused muutunud, sealhulgas ka teaduskondade motivatsioon. Kui väga tahaks, on selline magistriõppeprogrammi kohapeale toomine võimalik, see saab toimuda kahe osapoole tahte realiseerimise tulemusena. Need kaks poolt on teaduskond ja õppijad.

Samas saab Ülikoolide Keskus Saaremaal kui Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli, Eesti maaülikooli ja Turu ülikooli ainus ametlik esindaja Saare maakonnas nendes ülikoolides õppivaid – peamiselt avatud õppes – tudengeid toetada. ÜKS-i büroo asub Kuressaares Pargi tn 5A. Meie poole võib julgesti pöörduda ka erinevate arendus- ja koostööettepanekutega.

ÜKS-i nõukogu juuli lõpus toimunud koosolekul otsustati, et tänavu oktoobrikuus alustatakse ÜKS-i uue arengukava koostamist – ülikoolid jätkavad.

 

Print Friendly, PDF & Email