Töised ja tösised jutud laevaehitajatele

Reedel Meri spaa konverentsisaalis toimunud väikelaevaehituse visioonikonverentsil “Tösised jutud messis” võis kuulata erialaseid ettekandeid, kuid puudutati ka Saaremaa identiteedi ja kultuuripärandiga seonduvat.

Konverentsi korraldaja, Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projektijuht Gerli Koppel iseloomustas konverentsi kui töist ja meeldivat üritust.

“Konverentsi esimene osa oli enamalt jaolt töine ja rangelt tehnilise iseloomuga,” ütles ta. “Näiteks rääkisime seal liimliidetest väikelaevaehituses, rangemaks muutunud nõudmistest laevamootoritele ja selle võimalikest tagajärgedest tootjatele ning uutest komposiitmaterjalidest ja nende uurimisest.”

Uuendustest liimliidete tehnoloogia valdkonnas pidasid pea neljakümnele konverentsil osalenud väikelaevaehitajale ettekandeid maailma ühe juhtiva ja prestiižse liime tootva firma Scigrip esindajad. Kuressaare merepäevadele olid Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritanniast saabunud selle firma tehnikadirektor, keemik ja müügijuht.

“Scigripi esindajad olid ka ise huvitatud kohtumisest väikelaevaehitajatega,” kinnitas Koppel. “Liime tarvitatakse ju kõikide transpordivahendite valmistamisel ja ettevõttel on vaja, et vastava eriala ühendused nende tooteid tunnustaksid. Vastasel juhul ei saaks nad oma tooteid ju turustada.”

Veel kõneldi konverentsil laevamootoritest. Nimelt andis Euroopa Liit hiljuti välja uue direktiivi, mis esitab mootoritele karmimaid nõudeid.

“Kuna laevamootorid peavad tulevikus vähem müra tegema ja vähem heitgaase laskma, seab see nõuded ka laevaehitajatele. Kõigest sellest kõneles konverentsil Rootsi firma Volvo Penta esindaja.”

Väikelaevaehituse konverentsi mõnevõrra n-ö kergema ja psühholoogilisema poole moodustas Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna teadlaste ettekanne “Piirkonna identiteet ja kultuuripärand laevaehituse saare arengus”.

Print Friendly, PDF & Email