Palgivedu tekitab endiselt küsimusi (30)

Kudjape elanike esindav tugigrupp soovib Saare maavalitsuselt hinnangut Kaarma vallavalitsuse tegevusele, kes minnes mööda muinsuskaitseameti keelust ja eirates kalmisturahu, on nõus lubama palgivedu Kudjape kalmistu vahetus läheduses.

Esmaspäeval maavalitsusele Kudjape aleviku Pähklimetsa tee piirkonna elanike nimel saadetud pöördumises muretsetakse ühtaegu nii Kuressaare linnavalitsuse kõrvalseisja hoiaku pärast kalmisturahu rikkumise küsimuses kui ka Kaarma vallavalitsuse seaduse täitmist eirava hoiaku pärast.

“Kas siis muinsuskaitse seisukoht ei loe vallavalitsusele mitte midagi?” küsis tugigrupi liige Ülle Puppart eile Saarte Häälega rääkides.

Kuna Kaarma vald on andnud nõusoleku kasutada palgiveoks Pähklimetsa teed, mis on üks peamisi teid, mida mööda liigutakse linna surnuaeda, siis soovivad pöördumise koostajad maavalitsuselt seisukohta, mis puutub kalmistuseaduse rikkumisse.

Juunis teatas muinsuskaitseamet, et Pähklimetsa tee ei sobi puiduveokite transpordiks, kuna sellega kaasnev müra ei taga kalmisturahu. Ühtlasi soovitas muinsuskaitseamet Kaarma vallal kavandada puiduveokite liikumiseks teine juurdepääsutee.

Maavalitsusele saadetud pöördumisele oli muu hulgas lisatud ka 1. augustist pärinev Eesti sõjahaudade hoolde liidu seisukoht. Kudjape kalmistu Pähklimetsa tee äärses osas asuvad II maailmasõjas hukkunud Nõukogude sõdurite matmispaik ja Saksa sõjaväekalmistu. Vastavalt Genfi konventsioonide on Eesti riik kohustatud tagama Eesti territooriumil sõjategevuse tõttu surnud isikute säilmete ja matmispaikade austamise.

Eesti ja Saksamaa kokkuleppe kohaselt tuleb Eestil kindlustada oma territooriumil Saksa sõjahaudade kaitse ja hoida Saksa sõjaväekalmistute ümbrus vabana kõigist rajatistest, mis ei sobi kokku nende paikade väärikusega.

Samuti viitab Eesti sõjahaudade hoolde liit sõjahaudade kaitse seadusele ja kalmistuseadusele, millega puiduvedu Kudjape kalmistust mööduval teel samuti ei haaku.

Eesti sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektori Tiina Tojaki sõnul nemad palgivedu ära keelata ei saa, kuid olukorras, kus rikutakse rahvusvahelisi kokkuleppeid ja kehtivaid seadusi, kavatseb sõjahaudade hoolde liit koostada protesti- ja märgukirju.

Kaarma vallavalitsuse kommentaari seoses Pähklimetsa tee kasutamisega puiduveoks Saarte Häälel eile saada ei õnnestunud.

Print Friendly, PDF & Email