Ida-Saaremaa prügihanke korraldajad väldivad Kuressaares tehtud vigu (4)

Ida-Saaremaa omavalitsuste sel nädalal välja kuulutatava jäätmeveohanke korraldajad lubavad välistada Kuressaares ja Kaarma vallas tekkinud olukorra, kus hiljuti lõppenud prügiveohanke tulemusel tekkisid suured käärid korterelamute ja eramajade prügiveohindades.

“Oleme üritanud oma hanke pakkumiste hindamissüsteemi sättida nii, et selliseid jaburusi ei saaks tekkida,” ütles Ida-Saaremaa jäätmeveokonkurssi ette valmistanud Maasi Jäätmehoolduse OÜ juhataja Tambet Tamm, nimetades jaburuseks palju pahameelt tekitanud Kuressaare ja Kaarma valla korraldatud jäätmeveokonkursi tulemusi.

Tambet Tamm märkis, et Ida-Saaremaa ja Muhu valla omavalitsusjuhtidele ei ole vastuvõetav selline olukord, kus osal jäätmevaldajatel tõuseb prügiveohind ootamatult kõvasti ja teistel selle võrra alaneb. “Meie seisukoht on see, et need hinnad peaksid olema tasakaalus. Mitte nii, et üks võidab kõvasti ja teine kaotab kõvasti,” lausus Tamm.

Tambet Tamm kinnitas, et Ida-Saaremaa prügiveohanke tingimused on piisava põhjalikkusega koostatud, et ei korduks Kuressaares tehtud vead. “Kui keegi aga tõesti suudab sealt [hanketingimustest] leida veel sellisid auke, oleks see muidugi väga kahetsusväärne,” ütles Tamm. “Olen siiski suhteliselt kindel, et meie süsteem hoiab sellised suured ootamatused ära.”

Ida-Saaremaa jäätmeveopiirkonna teenindaja konkursi tulemusel 2011. aastal alanes prügiveohind Ida-Saaremaa valdades sõltuvalt konteineri suurusest kuni 30 protsenti. Kuigi konkursi võitja AS Ragn-Sells esitas mõne aja möödudes taotluse teenustasu tõsta, ei suutnud prügivedaja hinnatõusu vajalikkust omavalitsustele piisavalt põhjendada ja hinnatõusu taotlus jäi rahuldamata.

Tambet Tamm ütles, et uus prügiveoleping tahetakse sõlmida samuti kolme aasta peale, kuna viieaastase lepingu korral suureneb tõenäosus, et vedaja soovib hinda tõsta. Ida-Saaremaa jäätmeveopiirkonda kuuluvad Leisi, Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala vald.

Kuressaares ja Kaarma vallas tekitas Ragn-Sellsi konkursivõit suurt pahameelt, eriti just suurte korterelamute elanike hulgas. Korteriühistute liit leidis, et hange oli oluliselt kaldu ühe tarbijate grupi kasuks (kuni 240 l konteinerid), kes on põhiliselt eramajaomanikud ja väikeste kortermajade elanikud.

“Väärtuspunktide jagamise meetod võimaldab hanke mahust 5% osatähtsusega grupi hindadega manipuleerides tõsta teiste gruppide hindu ülikõrgeks,” ütles liidu Saaremaa piirkonna koordinaator Valdek Kraus oma pöördumises Kuressaare linnavolikogu poole, milles paluti hanke tingimuste tühistamist.

Linnavalitsus leidis vastuseks, et valesti pole midagi ja odavamat hinda on korterelamutes võimalik saavutada prügi senisest rohkem sorteerides.

Samas näiteks Tartus tühistas linnavalitsus juuli alguses prügiveohanke tulemused, kuna hindamissüsteemi eripärasid kasutades tegi prügiveofirma Eesti Keskkonnateenused hanke võitmiseks säärased pakkumised, et hind kahel pool tänavat erines 90 korda ja hulk eramuomanikke saanuks prügist lahti üldse tasuta.

Eesti Keskkonnateenuste lõunaregiooni juht Kalle Voogla nimetas Tartu Postimehes Tartu linnavalitsuse tegevust lasteaiamänguks: mäng käis reeglite järgi, võitsid küll, aga kui tulemus ei meeldi, lahkun mängust.

“Kuna meie tõsine konkurent Ragn-Sells oli varem Kuressaares hankel seda põhimõtet kasutanud, et võttis maksimumpunktisumma lähtuvalt hanke ülesehitusest, ei olnud meil alust arvata, et ta Tartus teisiti käitub,” rääkis Voogla. “Karmis olelusvõitluses peab lähtuma sellest, milline on eesmärk. Kui on omavalitsuse antud reeglid, tuleb nende järgi mängida.”

Print Friendly, PDF & Email