Ohverduspaik ei pruugi mälestiseks saada niipea (1)

Teisipäevane Saarte Hääl kirjutas Viidumäe looduskaitsealal toimunud rüüstamisest. Politsei seda juhtumit menetlema ei hakanud, kuid muinsuskaitseamet üritab võimalikult kiiresti Viidumäel asuvat ohverduspaika arheoloogiamälestiste nimekirja panna.

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas selgitas Saarte Häälele, kuidas Viidumäe võimaliku muistse ohverduspaiga lugu nende vaatenurgast arenenud on: “Kevadel tegi arheoloog Marika Mägi taotluse, et minna Viidumäele uuringuid tegema. Tehti ka kokkulepe, et lisaks uuringutele koostab Mägi objekti kirjelduse ja kaitse alla võtmise ettepaneku dokumentatsiooni ehk eksperdihinnangu.”

Valminud eksperdihinnang vaadatakse läbi arheoloogiamälestiste eksperdinõukogus, kus hinnatakse, kas objekti peab mälestisena arvele võtma või mitte. Seejärel tehakse ministrile ettepanek objekt kaitse alla võtta.

Praegu on Viidumäe objekt kultuurimälestiste registris arvel, aga Kadakase sõnul tähendab see kõigest seda, et enne kaevetöid tuleb seal uuringuid teha. “Mälestisena see objekt kaardil tähistatud ei ole, mistõttu on inimestel justkui õigus öelda, et nad võivad sealt otsida, mida tahavad,” tõdes Kadakas. Teisest küljest ütleb seadus, et kui leitakse kultuuriväärtusega ese, siis tuleb see leiukohta jätta ja võtta ühendust muinsuskaitseametiga.

Muinsuskaitseamet teeb koostööd ka politseiga. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kaja Graki sõnul ei ole politsei Viidumäe juhtumi puhul menetlust alustanud.

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist Gunnar Raun ütles, et kõnealune plats asub Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndis. “Marika Mägi uuringud tehti kaitseala valitseja nõusolekul, aga varasemad kaevamised, mida ta seal tuvastas, olid tehtud ebaseaduslikult,” sõnas Raun.

Juhul kui keegi soovib looduskaitsealal midagi suuremat ette võtta, tuleb selles osas Rauni sõnul looduskaitseala valitsejaga, st keskkonnaametiga enne kokku leppida.

Print Friendly, PDF & Email