Metsküla tee ei saa tolmuvabaks enne 2017. aastat

Metsküla–Murika 4,7-kilomeetrilisele kruusateelõigule ei ole tolmuvaba katte ehitust planeeritud enne 2017. aastat.

Maanteeameti Lääne regiooni juhi Enn Raadiku sõnul on maanteeamet selleks, et tagada kogu maakonnas ühtlane areng tolmuvabade katete ehitamise osas, Saare maavalitsusega kooskõlastanud lähiaastate objektide valiku, Metsküla–Murika kruusateelõik sellesse nimekirja kahjuks ei kuulu.

Raadik teatas kirjas Leisi vallavalitsusele, et maanteeametil on riigimaanteede teehoiukava 2014–2020 koostamise raames välja töötatud kruusateedele katete ehitamise kandidaatobjektide võrdlemise ja järjestamise metoodika. See arvestab tee liiklussagedust, raskeliiklust, tolmu mõju teeäärsetele majapidamistele, teede kasutajaid, maantee võrgulist tähtsust, bussiliinide olemasolu, jalgrattateid ja tasuvust.

Vastavalt valikumetoodikale on analüüsitud kõiki riigimaanteede kruusateelõike ja need on seatud üleriigilisse pingeritta. Tuleval aastal võivad Saaremaal Enn Raadiku sõnul lõiguti uue katte saada järgmised kruusateed: Sõmera–Kärla–Uduvere, Valjala–Laimjala, Tõnija–Veeriku, Kaarma–Sauvere, Laadjala–Karja ja Kallemäe–Turja.

Metsküla ja Murika küla vahelise 4,7 km pikkuse teelõigu mustkatte alla viimist juba järgmisel aastal palus oma juulis koostatud pöördumises selle tee 216 kasutajat.

Print Friendly, PDF & Email