Nee kõige munuksemad oo kodu köimas

Ma ole ikka uskun, et moo muhukielseid uudissime kuulavad kõege tihemini nee muhulased, kis teisibe lõuna aegas ep juhtu Liival kalasabas olema, ja lukevad nee, kis tükkis ülemoal elavad. Just nee ülemoa-muhulased indavad meite oma kielt tüki kõrgemalt kut nee, kis sii soare pial iga päe paikas oo. Ja mitte üksi kielt, vaid tervet Muhu kultuuripärandid. Iseäranis vanu laulusid ja tantsusid.

Neh, nüid ma mõtle sii muidugid neid Talina Munukseid. Nende rühm olli kevade soan juba veerandsaa voastaseks. Laupa, ühessandal augustil oo nee kõige munuksemad Munuksed Talina linnast jälle kodusoarel oma kontsertidega külas. Kellu poolest kahest laulvad nad Liiva suures kirkus vaimulikke rahvalaulusid. Ja see olla nendel juba kümnes kord Liiva kirkus esinemas köia. Nõnna et üks juubel viel.

Ja kellu kolmest oo Munuksed esinemas Liiva uudes sotsiaalkeskuses. Et mis siis muud kut et tulge aga laupa kirku Munukseid kuulama. Pärast kontserti soab sialsammas kirkus omale viel kattussekiva koa osta, kui mõni piaks äkist tahtma. Otsige aga julgeste mind üles sialt.

Kirku kontserdile oo asja koa kohe järgmise pääva, siis pühabe õhta kellu kuiest. Siis laulab sial jälle segakoor Huik. Koor ise oo Talina linnast, aga nende dirigent oo natusse muhulane koa – Paenasse Iivardilt Kaspar Mänd. Neh, seesamma kena muikus näoga poiss, kis Talina suure laulupidu aegas ühte segakooride laulu dirigeeris.

Mõlemad kirgu kontserdid oo sedaviisi, et piletime ep müida, aga viisakas inimene ikka oma annetuse ju kirgu eaks ometiks tieb.

Aga ühessanda augusti pidud põle Munukste kontserdiga mitte märki läbi. Et parasaste peetse Kuresare merepäävasid, siis üks pisike merepäävade pidu oo Muhus koa – Lõunaranna sadamas. Sial oo ikka igavoasta merepääva pietud.

Sedakorda oo siis asi nõnna, et laupa õhta kellu ühessast astub rahva ette ansambel Folkmill. Pileti innaks oo neli eurut. Aga kiviahjus tehtud pitsat soab Lõunarandas juba kellu poolest seitsmest . Nõnna et kenale päävale järgi tuleb üks kena õhta koa.

Kis tahtvad viel nähe seda Kadriann Kibuse vilmi “Muhu: ätsed ja roosid”, siis seda näidatse täna, seitsmenda augusti õhta kellu kahessast Hellamaa külakeskuses.

Kuieteistmendal augustil oo jälle Muhu jooks. Ja sõnna soab juba ennassimi kirja koa panna. Uurige nüid valla kodulehe pialt järgi, mesmuodi sie asi köib ja, neh, sialsammas soab kohe omad andmed ää koa registreerida. Õpetus oo kenaste kirjas. Neh ja muidugid turismiinfupunktis Liival soab omad nimed ristiinimese kombel koa kirja anda. Neh, et lähäd sõnna ja nimi kirjutatse papri piale ja võetse raha kenaste kääst-kätte vastu.

Nõnna et kenad suve jätku teitele ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email