Uus eeskiri pani poed pakendipunkte rajama (2)

Reedest rakendus Kuressaare linnas uus jäätmehoolduseeskiri, mis näeb ette, et suurematel poodidel tuleb müüdud kauba pakendijäätmeid tasuta vastu võtta kaupluse vahetus läheduses.

Nimetatud kohustuse võivad poed üle anda taaskasutusorganisatsioonile ja enamik Kuressaare poode on seda ka teinud. Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul seisneb oluline muudatus aga nõudes, et just poe juures peab olema pakendipunkt ehk koht, kus on eri liiki pakendijäätmete kogumiskonteinerid. Poes tuleb aga nähtavale kohale seada kirjalik teade, kus on märgitud pakendipunkti täpne asukoht.

Nõue kehtib poodidele, mis lasevad turule üle 100 kg plastpakendit või üle 200 kg muust materjalist pakendit aastas. Seega see nõue Koppeli sõnul söögikohti ei puuduta, sest nemad tarbijale sellisel hulgal pakendeid ei anna.

Oma pakendipunkti ei ole näiteks Rae Konsumil, kellel pole selleks head kohta, kuid see-eest asub pakendipunkt Uue tänava parklas, mis on Rae Konsumi vahetus läheduses.

Print Friendly, PDF & Email