Saaremaal praegu sinivetikaohtu pole (2)

Sinivetikat on täheldatud põhjarannikul ja Hiiumaal, kuid Saaremaal pole ujujad millestki kahtlasest terviseametit informeerinud.

Terviseameti Saaremaa esinduse inspektor Urve Raag ütles Saarte Häälele, et neile pole mõne kahjuliku veetaime kohta ühtegi kaebust saadetud. “Meie neid randasid läbi ei sõida. Saame probleemist teada siis, kui keegi sellest meile teatab, aga praeguseni seda tehtud ei ole.” Juhul kui kaebus terviseametisse saabub, püütakse Raagi sõnul selgusele jõuda, millega tegu.

Eeldused sinivetika lokkama hakkamiseks on siiski olemas. “Väga soe on ja siis hakkavad vetikad ka rohkem vohama, samuti oleneb tuulesuunast, kuhupoole need liiguvad,” selgitas Raag.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin ütles, et hetkeprognoosi järgi tuuled vetikaid Saaremaa poole ei too.

Samas ei välistanud Martin muidugi, et tuulesuund võib muutuda, ja lisas: “Olukorda tuleks hinnata ikkagi kohapeal – kas vesi tundub puhas või mitte.”

Sinivetikas on Martini sõnul sisuliselt ainuke inimesele ohtlik organism Eesti vetes.

Print Friendly, PDF & Email