Repliik: Jama nime ümber võib paisuda veelgi suuremaks jamaks (12)

Vaidlus kolme ühineva valla – Kaarma, Lümanda ja Kärla – uue nime ümber käib täistuuridel. Need, kes tahavad ühendvallale Saaremaa nime, heidavad selle nime vastalistele ette, justkui ei saaks valitsus ühendvallale oma õnnistust anda just vastaliste süül. 

Mõlemal poolel tundub omast kohast õigus olevat – kui ühed leiavad, et nagunii ühinevad kunagi kõik Saare maakonna vallad üheks suureks vallaks ja siis on ju hea, kui nimi juba olemas, siis teised arvavad, et kolm valda tahavad lihtsalt Saaremaa nime kaaperdada.

Leian samuti, et ühendvallal, ehkki see hõlmaks suure osa Saaremaast, ei ole õigust võtta endale nimeks Saaremaa vald, see oleks ennatlik. Põhjendused võivad olla kuitahes head, aga vaadates praegu tekkinud kära nime ümber, tundub, et see võib ohtu seada Kuressaare linna ja valdade istumise ühise laua taha, et alustada üldisi ühinemisläbirääkimisi. Ehk siis teisisõnu – praegune vaidlus, mis on eri osapooled tülli ajanud, võib maakonna kõigi omavalitsuste üheks vallaks liitumise määramatuks ajaks edasi lükata. Kuigi sellest ühinemisest ei pruugiks asja saada ka ilma praeguse vaidluseta.

Nüüd on aga veel vähem lootust ühe suure Saaremaa valla tekkeks. Vähemalt senikaua, kuni ühinemine on vabatahtlik ja selles ei nähta käegakatsutavat kasu oma piirkonnale.

Tõsi, väikestel, tuhande elanikuga valdadel on raske omaette toime tulla. Ühinemise puhul kardavad aga paljud ka oma identiteeti kaotada. Kui praegu annavad Pöide, Leisi, Muhu, Kihelkonna ja teisedki oma vallanimega selge signaali, mis piirkonnaga on tegu, siis suures vallas sellist selgust enam pole.

Enne, kui ühineda üheks suureks vallaks, tasuks võib-olla ühineda piirkonniti. Meenutagem – paar aastat tagasi istusid ühise laua taha Orissaare, Pöide, Laimjala ja Muhu – tõsi, ka siis esmalt ühisosa leidmiseks. See jäigi aga leidmata. Miks siis arvata, et koos Kuressaare linnaga ühise laua taga istudes on seda ühisosa kergem leida?

Praegu igatahes ei paista selliseid märke kusagilt.

Print Friendly, PDF & Email