Kuressaare avaldus: meie oleme erapooletud (5)

Kuressaare linnavalitsus tegi eile avalduse, milles toonitab oma erapooletust ühendvalla nimeküsimuses. Saarte Hääl avaldab linnavalitsuse avalduse täies mahus.

“Kolme ühineva valla nime ümber toimuv on kaasa toonud erinevate spekulatsioonide laine. Mööname, et tegemist on paljude jaoks tähtsa emotsionaalse küsimusega, kuid Kuressaare linnavalitsus ei ole pidanud asjakohaseks sellesse vaidlusesse sekkuda, küll aga toetame kahel käel valdade vabatahtlikku ühinemist. Ka meie eesmärk on parandada omavalitsuste vahelist koostööd ja leiame, et ühineva omavalitsuse nimevalik ei tohi saada määravaks ega takistavaks selle koostöö arendamisel. Tähtis on, et peaksime sisulisi arutelusid Saare maakonna tuleviku üle, mitte ei keskenduks formaalsustele ja vormile.

Kuressaare linnavalitsus ja linnavolikogu pole kunagi võtnud seisukohta Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemisjärgse nime osas. Ka ei ole kolme ühineva valla nimeteemat Kuressaare linna volikogus tõstatanud ükski volikogu fraktsioon. Linn võttis selles küsimuses algusest peale SOL-i juhatuse koosolekul erapooletu positsiooni. Nime valiku ja selle seaduslikkuse üle otsustab vabariigi valitsus, kes peab tulevase valla nime kinnitama või tagasi lükkama.

Täna, mil nimevaidlus on võtnud ootamatult suured mõõtmed, võidavad sellest vaid need, kes seavad üldiste huvide, heaolu ja tulevikuarengute asemel esiplaanile isiklikud eesmärgid ja pidurdavad nii pikemas perspektiivis kogu Saare maakonna arengut.

Kuressaare linnavalitsus on algusest peale keskendunud Saaremaa kohalike omavalitsuste üksuste vabatahtlikule ühinemisele ning valmistub hetkel läbirääkimisteks vallaesindajatega. Võimaliku ühinemise teemal läbirääkimistega alustades on oluline, et kõigil oleks eelkõige võrdne stardipositsioon ja valmidus koostööks. See, millist nime üks või teine vald selleks hetkeks kannab, ei ole esmatähtis.”

Print Friendly, PDF & Email