Kus asub Saaremaa? (29)

Seda küsimust esitades ja analüüsides kujunevat olukorda ei ole Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) päri sellega, et kolm ühinevat valda on otsustanud ühisnimetajana kasutada Saaremaa nime.

Kuna SOL-i aadressil on tänaseks pillutud mitmeid halvustavaid märkusi, on vajalik esitada omalt poolt täiendavaid selgitusi, milles siis probleem on.

Kõige problemaatilisem nimevariant

Liidus ja teisteski omavalitsustes oodati suure huviga uue valla nime. Alustades seniste nimede säilitamisest uue valla nimena ja lõpetades nimekonkursil peale jäänud kolme ettepanekuga oli variante piisavalt ja puudus vajadus midagi ette võtta. Mingist hetkest lasi aga nime lõplik valik ennast oodata. Valitud nime ei tulnud välja kusagilt – ei avalikustatud seda ühinemislepingus, ei ühinemise erilehes, teadmata oli nimi ka rahvaküsitluse ajal.

Põhjus, miks nime välja ei öeldud, selgus ühinemisläbirääkimiste lõpetamisel, kui käidi välja Saaremaa valla nimi. Kes iganes seda nime seal valisid, suutsid nad välja valida kõige problemaatilisema nimevariandi. Saaremaa nime ei soovitanud valida ei eesti keele instituut ega ka nimekomisjon. Kuigi seisukohad on soovituslikud, siis igatahes mitte ignoreerimiseks.

Kuna liidus ei olnud põhiprobleemi keeruline välja selgitada, on kindel – otsuse langetajad olid probleemidest teadlikud ja taktikalise trikiga (avalikule arutelule mittepanemine) oli mõeldud need ületada.

Tegelik probleem ei seisne ju selles, et liit näitas üles initsiatiivi ja otsustas välja tuua oma seisukohad, vaid selles, et nime valimine moodustatavale vallale ebaõnnestus täielikult.

Ka praegu ei olda valmis nimevaliku osas ümber otsustama ja otsitakse põhjendusi, miks just SOL kõiges süüdi on. Selle protsessi sujuv edasiminek on aga alati olnud ühinevate valdade käes ning SOL on pigem vältinud vastandumist ja oodanud sisukaid põhjendusi, miks just Saaremaa nimi neile see kõige õigem on.

Millised on siis Saaremaa nime valimise plussid ühinevate valdade jaoks? Esimene selgitus pärast nime avalikustamist oli soov kogu Saare maakonna ühinemise ots lahti teha. Siinjuures oleks võinud ikka eelnevalt naabritega kokku leppida ja need riskid maandada. Ainus kaalukas argument on õigus ise valida, milline nimi oma vallale panna. Praktikas on aga seaduseandja otsustanud selle õiguse anda vabariigi valitsusele ning seetõttu ei ole ka see ainuõigus ja kohalik asi, vaid soov, mida võiks arvesse võtta.

Ühe argumendina tuuakse võrdluseks välja Viljandi maakond – Viljandi vald – Viljandi linn. Selle võrdluse puudus on see, et mitte keegi ei ole otsustanud võtta oma nimeks Viljandimaa, Tartumaa või Hiiumaa vald.

SOL jõudis omaltpoolt järgnevatele järeldustele. Vallale Saaremaa nime andmine, isegi ajutiselt, ei ole põhjendatud peamiselt seetõttu, et Saaremaa algne nimi kehtib suuremale alale ning moodustatav vald hõlmab vaid osa sellest terviklikust alast. Tekib olukord, kus inimesed pigem väldivad Saaremaa sõna kasutamist selle varasemas tähenduses.

Saaremaa maakond on jabur öelda

Näiteks Saaremaa elanikke saab olema üle 7000 ja Saare maakonna elanikke on 34 000. Saaremaa nime maakonna nimena lihtsalt ei ole enam hea öelda ja Saaremaa maakond on jabur öelda. Teise näitena võib tuua, et kuna Saaremaa vald ei kuuluks Saaremaa omavalitsuste liitu, on leheveergudel juba tehtud ettepanekuid liidu nime muutmiseks. Pool aastat tagasi oleks selline soov olnud arusaamatu, näidates selgelt, kuidas ühe sõna tähendus on alustanud muutumist. Järjekorras ootavad mitmed Saaremaa nime kasutavad filiaalid, osakonnad, neil oleks eeldatavasti mõttekas kasutada Kuressaare nime.

Kolmandaks võiks küsida, kas “Tehtud Saaremaal” kaubamärk esindab edaspidi Saaremaad või Saaremaa valda? Sõna “Saaremaa” on ettevõtluses tunnustatud ja tihedalt kasutatud nimi. Loomulikult oleme haritud inimesed ja suudame asja lahti mõtestada, aga tunne ja sära on kadunud. Meie ju tunnetame tuumana esmalt ikka seda väiksemat ala ja alles sealt liigume edasi suurema poole. Kaarma, Kärla ja Lümanda on koos piisavalt suured, et muuta sõna “Saaremaa” tähendust üsna kiiresti. Tegemist ei ole ju marginaalse omavalitsusüksusega.

Seega, Saaremaa peaks jääma oma kohale ja selline sõna “Saaremaa” kasutavate kohanimede lisamine kahjustab Saaremaa kuvandit palju rohkem kui rikastab.

Uue nime leidmiseks on töö tegelikult ju tehtud ja seda protsessi ei tule algusest peale alustada.

Raimu Aardam
Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email