Repliik: Nimi on kõigile oluline (3)

Omavalitsuste liitumine on Saaremaal päevakorras olnud juba pikemat aega. Välja on pakutud võimalus, et kogu maakonna omavalitsused võiksid liituda ning moodustada tervet maakonda ühendava omavalitsuse. Kuna see ettepanek hõlmab kõiki Saaremaa elanikke, siis võtavad arutelud kaua aega ning täpset ühinemise aega ei oska keegi prognoosida. Kõik see sõltub meie endi inimeste soovidest ning nende alusel tehtavatest kokkulepetest ühendatud omavalitsuste elukorralduse osas.

Samal ajal kui toimuvad arutelud kogu maakonda hõlmava omavalitsuse moodustamiseks, on kolm omavalitsust – Kaarma, Kärla ja Lümanda – otsustanud ühineda üheks omavalitsuseks. Taoline otsus on heaks eeskujuks ja näiteks, et arutelude teel on võimalik jõuda omavalitsuste ühinemiseni.

Eelnimetatud liitumise puhul on tekitanud küsimusi aga uue ühendatud valla nime valik. Ühinejatel on soov võtta uue valla nimeks Saaremaa vald. Tegemist on emotsionaalse küsimusega, mis põhineb identiteedil. Kõik, kes me elame Saaremaal, tunneme end osana Saaremaast. Seetõttu on neil inimestel, kes ei ela uues ühendatud vallas, tekkinud vastuolu taolise nimevaliku osas, sest elavad nemadki ju Saaremaal. Usun, et ühinevate valdade elanikud ja juhid mõistavad nime valiku osas tekkinud vastuolusid ning tulevad vastu ja valivad ühendatud vallale teise nime.

Arvan, et tekkinud avalik arutelu valla nime valiku osas ei saa takistuseks edasistele ühinemisprotsessidele. Kui jõutakse kogu Saare maakonda hõlmava omavalitsuse loomiseni, saavad ühinemisprotsessis osalejad arutada, kas nimeks saab Saaremaa vald või mõni muu sobilik nimi.

Raimu Aardam
SOL-i esimees, Kihelkonna vallavanem

Print Friendly, PDF & Email