“Mina olen salliv, aga teised ei ole” (32)

Homoseksuaalide õigusi piiratakse tänapäeval paljudes valdkondades: meeleavalduste, samasooliste suhte, geiabielu, lapsendamise, sõjaväeteenistuses osalemise ning soovahetamise lubamises.  

Kui suur osa Aasiast ja Aafrikast ei tunnista samasooliste suhet ning mitmetes riikides on homoseksuaalsus illegaalne ja kriminaalkuriteona karistatav, siis kõigis Euroopa riikides ning valdavalt ka kõikides lääneriikides on homoseksuaalsus legaalne.

Homoabielud on lubatud osades riikides, näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis, Kanadas, Argentiinas ja USA 19 osariigis. Viimase aasta-paari jooksul on maailmas aset leidnud mitmed olulised sündmused või arengud, mis puudutavad homoseksuaalide õigusi. Mullu juunist on Venemaal homoseksuaalsus avalikult keelatud. Eestis kavandatavat kooseluseadust seostatakse eelkõige homoseksuaalsetele inimestele suuremate õiguste andmisega.

Samasugused inimesed nagu teisedki

Milline on aga meie, Saaremaa noorte suhtumine homoseksuaalsusesse? On ju antud teema tänapäeva ühiskonnas küllaltki aktuaalne. Paljudel meist on oma tutvusringkonnas homoseksuaalseid inimesi, ka minul.

Otsustasin uurida, mida arvavad homoseksuaalsetest inimestest minuealised ja veidi nooremad ning kas nende vanusegruppide arvamuste vahel on ka mingisugust erinevust. Selleks korraldasin abiturientide ja üheksandike hulgas küsitluse, et välja uurida, keda peetakse homoseksuaalideks, kui homosõbralik on noorte arvates Eesti ja Saaremaa ning kuidas suhtuvad noored homoseksuaalidesse ja nende õigustesse. Mu küsimustele soostus vastama 103 õpilast.

Olgu öeldud, et 40 protsenti abiturientidest kinnitas, et neil on  tutvusringkonnas homoseksuaalne isik või nad on nendega vähemalt kokku puutunud.

Pean tunnistama, et küsitluse tulemused üllatasid mind. Oletasin, et suhtumine homoseksuaalidesse on pigem negatiivne ning nooremate ja vanemate arvamused ei ühti. Vastustest võisin aga välja lugeda, et enamik suhtub homoseksuaalidesse hästi või neutraalselt. Peamiselt põhjendati oma vastust sellega, et homoseksuaal on täpselt samasugune inimene nagu iga teinegi, kuid oli ka neid, kes leidsid, et homoseksuaalid on sõbralikumad või huvitavamad inimesed. Just tütarlapsed suhtusid homoseksuaalidesse sallivamalt.

Vaid väike osa küsitletutest oli homoseksuaalide suhtes väga õel ja näitas välja oma sallimatust. Negatiivselt või tõrjuvalt suhtusid neisse 16 vastanut, tuues peamiseks põhjuseks, et homoseksuaalne suhe on vastuolus inimese algse ülesandega või eetiliste vaadetega, samas oli ka neid, kelle arvates homoseksuaalid “on lihtsalt rõvedad”.

Ei häiri, kui paraade ei pea

Kümme noort leidis, et neid ei häiri homoseksuaalid seni, kuni need avalikult üles ei astu ning paraade ei pea.

Kõige rohkem pani mind imestama see, et kui küsisin abiturientidelt ja üheksandikelt, kui homosõbralik on Eesti riik ja Saaremaa, siis vastasid paljud “veidi”. Põhjenduseks toodi see, et just teised ei ole tolerantsed. Vastustest võis välja lugeda, et enamasti peeti end sallivaks, kuigi päris paljud tunnistasid, et neile ei meeldi, kui nad peavad homoseksuaalidega isiklikult kokku puutuma. Kui aga “mina tegelikult sallin ja mul ei ole nende vastu midagi, samas hästi paljud ei salli”, siis kes ja kus need “hästi paljud” sallimatud inimesed on?

Kui küsite, kuidas ma ise homoseksuaalsetesse inimestesse suhtun, siis vastan: minul pole kunagi homoseksuaalide vastu midagi olnud. Olen salliv ja kohati isegi kaitsev. Ning selle vastu, et homoseksuaalidel oleks õigus abielluda või lapsendada, pole mul midagi. Minu jaoks on tegemist täiesti tavaliste inimestega.

Liis Lepik
Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane

Print Friendly, PDF & Email