Kübassaare patrullretke võitsid saarlased

Foto: erakogu

Kaitseliidu Saaremaa maleva traditsioonilisel Kübassaare patrullretkel laupäeval, 19. juulil rajale läinud 12 võistkonna hulgas osales esmakordselt kaks külalisvõistkonda Rootsi kodukaitse Gotlandi üksusest.

Esikoha saavutas retkel tihedas konkurentsis Saaremaa maleva esindusvõistkond “Jooksikud”. Võistlust oma üksuse vastutusalal korraldanud Orissaare üksikkompanii võistkond pidi leppima teise kohaga. Kolmanda koha saavutas Kuressaare malevkonna võistkond.

“Võistlusretke üldise paremusjärjestuse väljaselgitamisel on lisaks raja läbimise kiirusele ja rajal varitsenud “vastaste” vältimise oskustele väga olulised ka kõigis 10 kontrollpunktis ülesannete täitmisel saadud kohapunktid,” selgitas Kübassaare retke korraldaja, kaitseliidu Saaremaa maleva Orissaare üksikkompanii ülem lipnik Raivo Kabur.

Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora tõi välja selle, et vaatamata raskel maastikul kulgenud rajale, intensiivsele vastutegevusele ja palavale ilmale, suutsid kõik võistkonnad kokku üle 25 kilomeetri pikkuse raja läbida ettenähtud aja jooksul ja katkestajaid ei olnud.

“Väga tublilt läbisid kogu võitluse ka meestele tublit konkurentsi pakkunud naiskodukaitse võistkond ja Tornimäe vanemate noorkotkaste võistkond,” lisas Moora.

Rahul oli ta ka relvavendadega naabersaarelt: “Gotlandi pataljoni vabatahtlike mõlemad võistkonnad demonstreerisid rajal ja kõigis kontrollpunktides väga head meeskonnatööd.”

Rootslased võitsid näiteks laskekatse ja näitasid üles parimat meeskonnatöö juhtimisoskust metsa kadunud inimese leidmisel. Gotlandilt Saaremaale tulekuks kasutasid rootslased oma mereüksuse patrull-laeva.

“Tasasel käigul tuldi Gotlandilt Sõrveni öösel kuue tunniga ja Kuressaare jahisadamas silduti hommikul 9-tunnise sõidu järel,” rääkis Moora.

Ülemere koostööd korraldava kaitseliidu Saaremaa maleva ja Rootsi kodukaitse esindajad leppisid kokku, et Saaremaa ja Gotlandi saare vabatahtlike vahel alustatud koostöö jätkamiseks on otstarbekas seda mereteed edaspidi igal aastal regulaarselt kasutada.

Print Friendly, PDF & Email