Margo Berens rajab vähitiike (9)

Lümanda vallavanem Jaanika Tiitson väljastas kuu alguses nõusoleku OÜ-le Kutsekalur vee erikasutuseks Lümanda vallas Koimla külas. Vallavanem rõhutas, et tegemist on vaid nõusolekuga, mitte vee erikasutusloaga, mille väljastab keskkonnaamet.

OÜ Kutsekalur juht Margo Berens tunnistas, et luba taotleti vähitiikide rajamiseks. Kui palju tiike ja kuhu täpselt plaanis rajada on, ta avalikustada ei soovinud.

“Esiteks on see idee veel päris toores. Teiseks ei ole soovitatav levitada ajalehes infot, kus mingid tiigid asuvad,” viitas ta kaaskodanike võimalikule ebatervele huvile tiikide ja nende tulevaste elanike vastu.

Print Friendly, PDF & Email