Orissaare valla sotsiaalnõunik on Aina Sepp (4)

Kahe kandidaadi seast valiti Orissaare sotsiaalnõuniku ametikohale vallas viimased kaks aastat lastekaitsespetsialistina töötanud Aina Sepp.

“Teine kandidaat ei vastanud konkursi nõuetele,” ütles Orissaare abivallavanem Margus Pikkor, täpsustades, et kandidaadil ei olnud sotsiaaltööalast haridust.

Aina Sepp ise põhjendas oma kandideerimist sellega, et see oli tema jaoks samm edasi. “Uus väljakutse ja proovilepanek, kas saan hakkama,” rääkis ta, lisades, et ta on endise sotsiaaltöötaja Tiiu Mägi kõrval palju õppinud. “Ta on hea õpetaja ja loodan, et ta abistab mind ka edaspidi.”

Aina Sepp tähendas, et sotsiaaltöö on selline töö, millega tuleb koos areneda. “Teoreetiliselt võid ju tugev olla, aga tegelik elu on midagi muud,” märkis ta, mööndes, et probleemid on ju kõik nii erinevad. Tema sõnul oli kandideerimise puhul tegemist n-ö viimase hetke otsusega. “Aga ma loodan, et saan hakkama.”

Orissaare sotsiaalnõuniku ametikoht jäi vabaks, kui kauaaegne töötaja Tiiu Mägi otsustas minna pensionile. Sotsiaalnõuniku ülesanne on sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine Orissaare vallas. Ametisse peaks Aina Sepp asuma 1. augustist. Seni ei ole abivallavanema sõnul laekunud mitte ühtegi avaldust lastekaitsespetsialisti vabanevale ametikohale. Avaldusi koos dokumentidega oodatakse märgusõnaga “Konkurss” 11. augustiks hiljemalt kl 15.

Print Friendly, PDF & Email