Saaremaa ainus turbatootja kasvatas kasumit 1,4 korda (10)

SPETSIAALNE TEHNIKA KUUMI RABAS: Topeltarv rattaid vähendab survet turbale. Foto: Erakogu

SPETSIAALNE TEHNIKA KUUMI RABAS: Topeltarv rattaid vähendab survet turbale.
Foto: Erakogu

Kogu Saaremaale ettenähtud turbatootmiskvooti kasutav MV Turvas viib 96% oma toodangust laevadega Hollandisse.

Firma tegevdirektor Urmas Sillavee (fotol) sõnul põhjustas tõusu eelmise aasta suvi, mis oli soodne turba tootmiseks.

MV Turvas OÜ on ainuke ettevõte, mis tegeleb Saaremaal turba tootmisega. Konkurentsi puudumine tähendab, et MV Turvas OÜl on praegu võimalik üksinda täita Saare maakonnale kehtestatud tootmiskvooti, milleks on 17 000 tonni. “Mandril on ikka rabad ja kvoodid suuremad,” tunnistas Sillavee.

Saab paremini
Eelmise aasta tulemuse kohta ütles Sillavee, et alati saab paremini: “Etteantud kvooti ületada ei tohi, aga võimalik on tõsta kauba kvaliteeti ja läbi saada väiksemate kulutustega.” Kulutuste suurus sõltub suures osas sademete hulgast. Märjaks saanud turvast on enne kokkukogumist tarvis kuivatada.

2013. aasta kasum oleks olnud veelgi suurem, kuid osa sellest suunati tehnikapargi täiendamisse. Osteti uus traktor ja ekskavaator. Kokku kuulub MV Turvas OÜ tehnikaparki 34 tootmisega seotud masinat.

Kasutusel kolm maardlat
MV Turvas OÜ kogub turvast kolmest rabast – Saiklast, Piilast ja Kuumilt. Saaremaal on teisigi piirkondi, kust turvast koguda, kuid nende kasutusele võtmine Sillavee sõnul maakonnale kehtestatud tootmiskvooti ei suurendaks. Seega ei ole MV Turvas OÜl praegu mõistlik kogumispinda, milleks on 550 hektarit, suurendada. “Praegune pind on optimaalne ja võimaldab kvoodi piires toota,” sõnas Sillavee.

Ettevõttes töötab 11 inimest. Suvel lisandub neile umbes 15 hooajatöölist, kes tegelevad turba kuivatamise ja kvaliteedi parandamisega. Sillavee sõnul tähendab see turba ümberpööramist ning turba vahelt umbrohu korjamist. Kasumi ja tootlikkuse suurenemine seni lisatööjõudu nõudnud ei ole. Sillavee sõnul on ettevõttel põhitegijad, kes on aastaid seda tööd teinud. “Me jagame töö omavahel nii ära, et kõik saaks tehtud,” ütles Sillavee.

Turvast kogutakse tavaliselt alates maikuust kuni suve lõpuni. Eelmisel aastal jõudis MV Turvas OÜ etteantud kvoodini augusti keskpaigaks. “Ülejäänud aja tegeleme toote realiseerimise ja rabade hooldusega,” ütles Sillavee.

Eksporditakse Hollandisse
2013. aastal müüdud turbast läks 96% Hollandisse. Ostjateks on Saaremaal tegutseva firma omanikud, kes kasutavad turvast lillekasvatuses. Turvas viiakse Amsterdami Roomassaare sadamast. Sillavee rõhutas, et kuigi firma on hollandlaste oma, kuuluvad maardlad Eesti riigile ja maksud makstakse samuti Eesti riigile.

Ülejäänud ostjad on kohalikud, kes kasutavad turvast loomadele allapanuks. Sillavee sõnul on kohalikud loomakasvatajad mõistnud, et turvas on saepurust parem, sest see laguneb paremini. Lisaks suurematele farmidele on MV Turvas OÜ klientide hulgas ka eraisikuid.

Print Friendly, PDF & Email