Riik toetab riskilapsi

SA Turvaline Saaremaa sai politsei, Saare maavalitsuse ja Kuressaare linnavalitsusega koostöös valminud projektile riskirühma laste ja kuriteoennetusega tegelemiseks justiitsministeeriumilt 47 000 eurot toetust.

SA Turvaline Saaremaa nõukogu liige Kalle Laanet ütles, et programmi “Riskilapsed ja noored” kaudu asutakse ellu viima mitmeid tegevusi, mida riskirühma kuuluvad suhtelises vaesuses elavad lapsed muidu teha ei saaks ja mis aitaks neid kuritegelikult teelt eemale hoida.

Statistikaameti 2012. aasta andmetel elab Eestis 44 000 last suhtelises vaesuses ehk pere kuu sissetulek ühe inimese kohta on 323 eurot ja nendest 23 000 last elab absoluutses vaesuses ehk kuu sissetulek ühe inimese kohta peres on alla 196 euro.

Kuigi Laaneti hinnangul ei ole Saaremaal üldiste trendide taustal olukord nii trööstitu, ei tähenda see, nagu poleks ennetustööga vaja tegeleda. Tema kinnitusel on Saaremaa aastaid positiivselt silma paistnud just kuriteoennetusega.

Laaneti sõnul on rahastuse saanud projekti taga võimekas ja asjatundlik meeskond, kelle üks eesmärk on käima saada koostöövõrgustik, mis koosneb kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatest, politsei ja ohvriabi töötajaist, et nad  suudaksid koos probleemiga tegeleda nii, et abivajaja ei kaoks sinna vahele ära.

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” taotlusvoorust “Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused”. Kokku toetab justiitsministeerium 300 000 euroga kaheksat algatust üle Eesti, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seaduserikkumisi esineks minimaalselt. Programmi viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium, selle rakendusüksus on Eesti noorsootöö keskus.

Piia Tamsalu

Print Friendly, PDF & Email