Leisi pikendas koolijuhikonkurssi (21)

Kuna neljast kandidaadist vastas nõuetele vaid kaks, otsustati Leisi keskkooli direktori leidmiseks korraldatud konkursi tähtaega pikendada 18. juulini.

“Oleksin oodanud, et konkursi vastu tuntakse suuremat huvi,” lausus Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. “Neli soovijat on tõesti vähe.”

CV-Keskuse kaudu koolijuhiks kandideerinu, keda komisjon sobivaks ei pidanud, tegi seda ilmselt eksikombel, leidis vallavanem. “Ta oli hoopis teise valdkonna inimene,” selgitas Mõtlep.

Teine kandidaat aga ei esitanud nõutud esseed. “Meie jaoks oli kõige olulisem dokument just essee Leisi keskkooli arenguvõimalustest,” ütles Mõtlep. “Kui see inimene siiski soovib kandideerida, peab ta lisaks uuele taotlusele saatma ka essee.”

Konkursikomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 21. juulil.

Print Friendly, PDF & Email