Kuue kuuga kahanes elanike arv 131 võrra (2)

Tänavu esimesel poolaastal vähenes Saare maakonna rahvastik negatiivse iibe ja väljarände tõttu 131 elaniku võrra.

Sünde registreeriti käesoleva aasta esimese kuue kuu jooksul taas vähem kui surmasid, vastavalt 151 ja 222. Kuigi maakonda asus elama 289 inimest, lahkus siit mujale 349.

“Kümnekonna aasta jooksul on välja kujunenud justkui reegel, et kolmandik vähenemisest on tingitud negatiivsest iibest ja kaks kolmandikku väljarändest,” tõdes Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametnik Avo Levisto. Ta lisas, et aastas väheneb maakonna elanikkond 250–300 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas Saare maakonnas 1. juuni seisuga 34 660 inimest.

Juunis 2014 maakonna elanike arv praktiliselt ei muutunud, nentis Levisto. “Sügavalt negatiivse loomuliku iibe tasakaalustas positiivne rändesaldo,” lausus ta.

Levisto sõnul on käesoleva aasta esimese kuue kuu näitajad üsna sarnased 2012. aasta omadele.

Kui viimaste aastate esimese poolaasta statistika näitab enamasti rahvastiku kahanemist, siis 2011. aasta oli selles suhtes erand. Toona elanike arv hoopis kasvas – koguni 24 inimese võrra. Sünde oli küll endiselt surmadest vähem, ent maakonda elama tulnute arv ületas rohkem kui poolesaja võrra siit mujale läinute oma.

“Sel aastal hakkasid saarlased saama praamisõidul soodustusi,” nimetas Levisto peamise põhjuse. “Need saarlased, kes olid mujale sisse kirjutatud, ja ka suvesaarlased registreerisid end meie maakonna elanikuks.”

Mullu esimese kuue kuuga kahanes maakonna rahvastik aga koguni 260 inimese võrra, mis on viimase viie aasta suurim näitaja. Suri peaaegu sada inimest rohkem kui sündis, mujale läks elama 164 inimest rohkem kui maakonda juurde tuli.

“260 inimest poole aastaga vähemaks – see on päris nukker arv,” tõdes Levisto. “Maakonnast mujale lahkunute seas oli palju neid noori peresid, kes kirjutasid end sisse Tallinna, kuna seal pakutakse tasuta ühistransporti.”

Levisto sõnul on mujale elama asunuid ilmselt rohkem, kui ametlikud numbrid näitavad. “Osa neist inimestest, kes meie elanikeregistris kirjas, elavad tegelikult ju mujal,” märkis ta.

Selle kohta, kui palju inimesi maakonnast mujale asunute seast välismaale elama siirdunud on, maavalitsusel andmeid ei ole.

Print Friendly, PDF & Email