Petukõnede uus laine

Lääne prefektuur hoiatab taas inimesi petukõnede eest. Viimase kahe ööpäeva jooksul on politseis registreeritud juba kolm sellist juhtumit.

Petuskeem on järgmine: helistatakse eakatele inimestele ja antakse teada nende lähedase inimese sattumisest liiklusõnnetusse. Pakutakse võimalust, et raha eest saab olukorra lahendada asjale ametlikku käiku andmata.

Politseile teadaolevalt petukõnede ohvriks Saaremaal keegi siiani langenud pole. Samas puudub neil ka täielik statistika toime pandud ja toime panemata jäänud pettuste vahekorrast.

“Politseil on alust arvata, et kõikidest ebaõnnestunud petukõnedest pole politsei teadlik, sest inimesed ei pea seda meile oluliseks infoks,” ütles politsei pressiesindaja Heiko Leesment. Registreeritud sündmuste põhjal võib ta öelda, et kelmidele raha maksmine on pigem erandlik.

“Sellele vaatamata julgustame inimesi kindlasti politseid teavitama petukõnedest ka siis, kui nad ise selle ohvriks langenud pole. Petised tegutsevad periooditi ja politseile on kodanike hoiatamiseks äärmiselt oluline teada, kui uus laine algab ja millal see vaibub. Selleks vajame kõigi petturitega kokku puutunud inimestelt infot,” rõhutas Leesment.

Print Friendly, PDF & Email