Linn hakkab pakendikogujaid trahvima (3)

Augustist rakendub jäätmehoolduseeskiri, mille kohaselt on Kuressaare linnavalitsusel õigus ületäitunud pakendikonteineri eest vastutavale taaskasutusorganisatsioonile trahv määrata. See peaks lahendama olukorra, kus pakendikonteinerid pidevalt üle ajavad.

“Ikka ja jälle kerkib üles probleem seoses linna pakendikonteineritega – need on kas liiga täis või on ümbrus lagastatud või on sinna viidud hulgaliselt muud prügi,” tõdes Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel.

Nüüd on Kuressaare linnavolikogu vastu võtnud uue jäätmehoolduseeskirja, mille kohaselt taaskasutusorganisatsioon ei tohi lasta konteineril üle täituda ja peab tagama elanikele võimaluse pakenditest vabanemiseks.

Ületäitunud konteiner tuleb tühjendada kohe ja kui sellest on ümbruskonda levinud jäätmeid, siis tuleb ka need konteinerist kolme meetri raadiuses ära koristada.

“Juhul, kui taaskasutusorganisatsioon eirab meie jäätmehoolduseeskirjas olevate nõuete täitmist, siis on linnavalitsusel õigus teda kopsaka trahviga korrale kutsuda,” ütles Koppel. Kuigi jäätmeseadus võimaldaks hooletule pakendikogujale trahvi määrata kuni 20 000 eurot, ei pea Koppel mõistlikuks kohe selliste trahvisummade määramist. Eesmärk on ennekõike probleemi lahendamine.

Print Friendly, PDF & Email