Linnavalitsus palub konteinereid juurde (7)

PRÜGIUPUTUS: Teisipäeval teatas linnavalitsus TKO-dele, et pakendikonteinerite jätkuval ületäitumisel hakatakse määrama trahve, mis võivad ulatuda kuni 20 000 euroni. Foto: linnavalitsus

“Tekitasime kevadel uue pakendipunkti Kihelkonna mnt Säästumarketi juurde, lähiajal tuleb uus pakendipunkt Espaki ette,” ütleb keskkonnaspetsialist Katrin Koppel vastuseks süüdistustele, et linnas pole piisavalt pakendikonteinereid.

Koppeli sõnul on linnavalitsus pöördunud taaskasutusorganisatsioonide (TKO) poole palvega tuua linna juurde veel neli papp-pakendi konteinerit. Samas ei saa linnavalitsus nõuda lõputult uusi konteinereid.

„Kui tiheasustusega alal on asustustihedus 500–999 elanikku ühel ruutkilomeetril, peab linnas olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses,“ viitas ta pakendiseadusele. See nõue on Kuressaares sisuliselt täidetud.

„Alates 1. jaanuarist 2015 peab see nõue olema täidetud iga TKO kohta, see tähendab, et meil on siis võimalik nõuda linna juurde tasuta pakendikonteinereid,” märkis Koppel.

Spetsialist nõustus, et pakendite kogumisplatse võiks linnas rohkem olla, kuid nende asukohavalik on keeruline. Eramaa omanikud ei ole üldjuhul nõus oma maale avalike pakendikonteinerite paigaldamisega ja linnamaal n-ö heades kohtades on pakendipunktid juba olemas.

Uus koht peab Koppeli sõnul olema käidav, teatud naabrivalvega ja ei tohi tekitada liiklusohtlikku olukorda.

Lootust annab see, et Kuressaare uue jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab pakendatud kauba müüja tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed müügikohas või müügikoha kinnistu või teenindusmaa piires olevas pakendipunktis.

See tähendab, et kõikide poodide juures peaksid olema pakendikonteinerid alates 1. augustist, mil rakendub Kuressaare linna jäätmehoolduseeskiri.

“Oleme püüdnud suunata pakendikonteinereid suuremate poodide juurde (Selver, Säästumarketid, Maxima, Espak, STÜ poed),“ tõdes Koppel. Paraku asuvad mitmed suuremad pakendiettevõtjad (K-Rauta, Auriga, Bauhof) Kaarma vallas, nende juures pakendite tagastusvõimalused puuduvad ning Kuressaare pakendipunktid peavad vastu võtma ka nendest poodidest tuleva koormuse.


Konteinerid pidevalt täis

Katrin Koppeli sõnul puuduvad linnal praegu lepingud TKO-dega, milles oleks määratletud tühjendussagedus. Uute lepingute sõlmimine on võetud tööplaani.

“Oleme pöördunud korduvalt TKO-de poole nõudmisega, et konteinereid tuleb tühjendada sellise sagedusega, et ei tekiks ületäitumist,“ lausus Koppel.

Kuid olenemata sellest, kas lepingud on olemas või ei, peab Koppeli kinnitusel tühjendama pakendikonteinereid sellise sagedusega, et ei tekiks ületäituvust ja inimestel oleks võimalik oma pakendeid konteinerisse panna.

Mis aga puudutab valvekaameraid konteinerite juures, siis järelevalve spetsialist, kelle töövahendiks on valvekaamera, viibib juulikuus puhkusel.

“Kuna tegemist on teisaldatava kaameraga, siis otsustati kaamerat tema puhkuse ajaks mitte üles panna,” ütles Koppel.

Pakendikonteinereid tühjendab TKO-de lepingupartnerina OÜ Prügimees, TVO konteinereid lisaks ka Ragn-Sells AS.

Tühjendamine toimub vastavalt TKO-de ja OÜ Prügimees vahel sõlmitud lepingutele praegu ainult kindlatel nädalapäevadel: esmaspäev, kolmapäev, reede – ETO konteinerid; esmaspäev ja reede – TVO suured kollased konteinerid; esmaspäev ja reede – Eesti Pakendiringluse konteinerid; kolmapäeval paberi-papikonteinerid, mis on OÜ Prügimees teenindada lepingute järgi.

Print Friendly, PDF & Email