Lugeja küsib

Töötan kahe tööandja juures. Soovin kasutada tasulisi lapsepuhkuse päevi (6 tööpäeva). Kas mõlemal tööandjal on kohustus mulle need päevad anda ja tasustada?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets: Töölepingu seaduse § 63 kohaselt on emal või isal õigus igal kalendriaastal saada kindlaksmääratud arv tööpäevi lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel. Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, esitades hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks taotluse sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab lapsepuhkuse päevad ainult ühele tööandjale. Kui töötajal on samaaegselt kaks tööandjat, siis on töötajal õigus küsida teiselt tööandjalt selleks ajaks tasuta vabad päevad. Teisel tööandjal tasustamise kohustust ei ole, aga puhkusepäevad on töötajal õigus saada, kuna lapsepuhkuse eesmärk on võimaldada töötajal töö- ja pereelu ühendada ning veeta rohkem aega koos laste ja perega.

Valitsuse 11.06.2009. a määruse nr 92 “Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord” § 3 lg 2 kohaselt on tööandjal õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei ole kasutanud ega soovi kasutada lapsepuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või lapse teine vanem on kasutanud või soovib kasutada lapsepuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkusepäevade arv. Tööandjal on õigus nõuda töötajale makstud summa tagasi, kui selgub, et töötaja on teise tööandja juures juba lapsepuhkust kasutanud.

Print Friendly, PDF & Email