Leisi ei toeta tuuleparki (7)

Leisi volikogu istungil arutleti ärimees Endel Šiffi planeeritava maailma suurima avamere-tuulepargi üle ja ühiselt leiti, et vald oma nõusolekut selle ehitamiseks Soela väina ei anna.

Osaühingu Baltic Blue Energy kavandatud tuulepark ehitataks Hiiumaa ja Saaremaa vahele merre, selle koguvõimsus küündiks 2000 MWni ning tuulegeneraatoreid oleks 300 ringis.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles, et sellise plaani suhtes ollakse volikogus eitaval seisukohal. Põhjuseks toodi eelkõige visuaalset reostust ja seda, et kapital pargi rajamiseks tuleb väljastpoolt Eestit ja ka kasum läheb pärast välja.

“Planeeringus pole selgelt välja toodud, kuidas hakkab toimima laevaliiklus,” sõnas Mõtlep. Istungil arutleti sellegi üle, mis saab pargist siis, kui tuulikute “eluiga” lõpeb. Kas ja kuidas toimub tuulegeneraatorite vahetus, selle kõige kohta puudub teave. Äritaotlus on esitatud, aga küsimusi on jätkuvalt palju, märkis Mõtlep.

Baltic Blue Energy juht Endel Šiff tõdes, et tegu on pikaajalise protsessiga ja huvide konflikt on selliste äriplaanide juures paratamatu. “Inglastel on hea ütlemine: not in my backyard (mitte minu tagahoovis – toim). Ka eestlased on tihtilugu uute asjade suhtes negatiivselt häälestatud, kuid hiljem võetakse ikka kõik omaks,” ütles Šiff.

Šiff tõdes, et kellelegi ei meeldi visuaalne reostus, aga tuulepark on virvendus silmapiiril, mis otseselt ei häiri ja kõik sõltub lõppkokkuvõttes ikkagi sellest, kuhu eeluuringud lubavad tuulikuid üldse püstitada.
Laevaliikluse kohta ütles Šiff, et kahe saare vahel ei toimu suurt liiklust ja tuulikute vahel mahub kenasti ka veesõiduk sõitma.

„Tõsi, tuulikute eluiga pole igavene ja kindlasti vajavad nad kunagi aastate pärast kõpitsemist ja remonti, aga see on ju tööpõld kohalikele,“ ütles Šiff.

Leisi volikogu ja Baltic Blue Energy omavahel läbirääkimisi ja arutelusid siiani suure tuulepargi teemal pidanud pole, kuid Šiffi partneritel on need edaspidi plaanis.

Kristi Luha
kristi.luha@saartehaal.ee

Print Friendly, PDF & Email