Kaasava eelarve raha kulub mänguväljakule ja turule (7)

SIIA TULEB MÄNGULINNAK, selgitab direktor Helle Karu Tuulte Roosi lasteaia mudilastele Steven Kuusele, Anette Kuusele, Merit Soele, Oskar Teernile ja Andris Ojale.
Foto: Sander Ilvest

Viiendik Kuressaare kaasava eelarve kasutamise kohta hääle andnuist pidas oluliseks Tuulte Roosi ja Merikotka linnaosa lastemänguväljaku renoveerimist.

Mänguväljaku renoveerimise poolt oli 280st rahvahääletusel osalenud linlasest koguni 56. “Seega saab kaasavast eelarvest linnakodanike otsusel täisrahastuse – 8738 eurot – Tuulte Roosi mänguväljak,” ütles Kuressaare linnavolikogu arengukomisjoni aseesimees Merit Karise.

Populaarsuselt teisele kohale jäi 30 häält kogunud ettepanek korrastada Kuressaare turg. Selle taotluse maksimumsumma oli 30 000 eurot.

“Turu korrastamise ettepaneku esitajatega räägib linnavalitsus läbi, kas nad on taotletust väiksema summaga nõus, ning nõusoleku korral täpsustab, millised korrastustööd selle eest teoks teha,” rääkis Karise.

Ootavad rahastamisotsust

“Mul on selle üle, et nii palju inimesi just meie ettepaneku poolt hääletas, väga hea meel,” kinnitas Saarte Häälele mänguväljaku renoveerimise ettepaneku esitanud Helle Karu, Tuulte Roosi lasteaia direktor.

Karu hinnangul on piirkonda vaja lastesõbralikku ja väikelastele eakohast mänguväljakut ning majanduslikult mõttekas on ühitada vana ja uus. “Tuulte Roosi lasteaed pakub mänguväljakuks kasutada lasteaia hoovi, kuhu paigutada ajakohased atraktsioonid,” kirjutas ta oma ettepanekus.

OÜlt Tiptiptap hinnapakkumise võtnud lasteaia direktori sõnul peaks lasteaia hoov saama rahastamisotsuse puhul uue, kümneaastastele lastele mõeldud mängulinnaku Johanna, kuhu kuuluvad nii trepp, erinevas kõrguses liumäed kui ka ronijate osavust arendav võrksild.

“Olemasolevad atraktsioonid on juba uued või renoveeritud,” märkis Karu.

Direktori sõnul on Tiptiptap lubanud asuda mänguväljakule uut linnakut püstitama kohe, kui linnavalitsus on valmis uue linnaku rajamist rahastama.

Turu korrastamise ettepaneku teinute arvates tuleb turu tagumiselt platsilt ära viia puust putkad ning esialgu, parema otstarbe leidmiseni võiks seda ala kasutada parkimiseks. Samuti leiti, et turu värava kõrvalt tuleb ära viia kioskid, et turuplats oleks keskväljakule avatum. Vajalikuks peeti ka seda, et hoonete aknad ja soditud seinad üle värvitaks. Praegused müügilauad aga asendataks sellistega, mis oleksid kokkupandavad või ratastel, et neid saaks liigutada ja talveks ära panna. Samuti sooviti turule puu- ja juurviljade paviljoni ja istepinke.

Hääletanuid võinuks olla rohkem

16.–22. juunini kestnud rahvahääletusel selle üle, kuidas kasutada 30 000 eurot linna hüvanguks, osales 2,4% hääleõiguslikest ehk üle 16-aastastest registreeritud linnakodanikest.

Kaasava eelarve eestvedaja Merit Karise hinnangul on esmakordse ettevõtmise tulemus igati hea.

“Laste mänguväljakute ja turu kohta laekus rohkem kui üks ettepanek, järelikult oli tegu linnale oluliste teemadega,” lausus ta. “Sama kinnitas nüüd ka rahvahääletus.”

Ettepanekute pingereas mahtusid esiviisikusse veel disc-golfipark, induktsioonsilmus ja kõrvaklapid linnateatrisse ning restaureerimistoetuse taastamine.

“Seekord rahastusest ilmajäämine ei pea tähendama seda, et raha ei tule kunagi,” kordas Karise juba varem öeldut. “Ettepanekute tegijail tasub oma volinikega sidet hoida, et ettepanek volikogu vastavas komisjonis edasi töösse jääks.”

Tema sõnul võis esitatud ettepanekute arvuga rahul olla, hääletajate arv võiks järgmisel aastal aga suurem olla. “Samas, iga asi tahab sissetöötamist – ka Tartus oli eelmisel aastal hääletajaid vaid 3 protsenti,” tõdes Karise.

“Tänavu olime ajasurve all, märtsist juunini tuli valmis saada nii määrus kui ka läbi viia kogu protsess ise. Järgmine kord alustame aasta alguses ja saame jätta rohkem aega ettepanekute üle arutlemiseks, nende tutvustamiseks ja hääletamiseks.”

Print Friendly, PDF & Email