Kuressaare linn küsib Kaarma vallalt lasteaia ehituseks ligi 800 000 eurot (8)

“PÕRNIKAS”: Ida-Niidu lasteaia arhitektuurikonkursi parimaks tööks kuulutati novembris ideekavand, mille autorid on arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik.
AB Ansambela

Linnavalitsus soovib, et Kuressaarega ühtset haridusruumi jagav Kaarma vald panustaks Ida-Niidu lasteaia rekonstrueerimisse 791 000 euroga.

Kaarma vallavanemale Andres Tinnole adresseeritud kirjas on lasteaia rekonstrueerimise maksumuseks esialgsete hinnangute järgi märgitud 3,5 miljonit eurot. Kaarma valla osaluseks on selles – vastavalt ühise haridusruumi lepingule ja arvestades Kaarma valla laste osakaalu äsja lõppenud õppeaastal, 22,6% lasteaialaste üldarvust – arvutatud 791 000 eurot.

Linnavalitsus palub Kaarma vallal seoses lasteaia rekonstrueerimisega suurenevate kulutustega arvestada ning planeerida vajalik raha valla järgmiste aastate eelarvetesse.

“Kui oleme selle lepingu kahepoolselt vastu võtnud, siis peavad ikka mõlemad pooled panustama,” ütles linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Tiia Leppik. “Kuidas see makstakse, ühes või mitmes osas, hakkame Kaarma vallaga arutama. Kindlasti ei põruta me jalaga vastu maad, et olgu see raha olemas.”

“Ilmselgelt on tegemist suure summaga ja see vajab veel Kuressaare linnaga läbirääkimist,” kommenteeris linnavalitsuse soovi ja kirjas märgitud rahasumma suurust Kaarma vallavanem Andres Tinno.

Tinno sõnul saab linna küsitud summa maksmine kõne alla tulla laenuna või ajatamisega ligi kümne aasta peale. “See on sisuliselt sama ja vajab volikogu nõusolekut,” lisas Andres Tinno.

Vallavanema andmeil käib Kaarma valla lapsi Kuressaare lasteaedades ligi 250, neist pea 80 Ida-Niidu lasteaias.

“Ega Kuressaarelgi ole seda raha tagataskust võtta – ka linn peab laenu võtma,” tõdes Tiia Leppik.

Projekt Ida-Niidu lasteaia rekonstrueerimiseks on valmis ja lähiajal kuulutatakse välja riigihange ehitaja leidmiseks. Kava kohaselt kolitakse lasteaiarühmad sügisel algavaks õppeaastaks asenduspindadele. Töödega plaanitakse lõpule jõuda 2015. aasta suvel.

Kaarma vallalt ootab linnavalitsus tagasisidet 2. juuliks.

“Ühtlasi tuletame meelde, et maikuus toimunud kokkusaamisel leppisime kokku ühise haridusruumi tingimuste täpsustamise vajaduse nii praeguse Kaarma valla osas kui seda enam tulevase ühisvalla puhul,” märgitakse Kaarma vallavalitsusele saadetud kirjas. “Jääme ka antud küsimuses ootama Kaarma valla poolt ette valmistatud täpsustatud piirkondade eelnõu projekti, et ühises kokkuleppes jõuda lepingu tingimuste täpsustamiseni.”

Loe ka juhtkirja lk 5.

Print Friendly, PDF & Email