Rajaleidja infotöötajaks kandideeris 65 inimest

Saaremaa Rajaleidja infotöötaja ametikohale laekus 65 avaldust ja karjäärinõustaja ametikohale 8 avaldust.

“Kes osutub valituks, selgitab neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Rajaleidja keskuse töötajad ja karjäärinõustaja,” ütles Saaremaa Rajaleidja keskuse juhataja Inga Teär, lisades, et otsused tehakse juunikuus. 1. septembril avatavas keskuses asub tööle kuus spetsialisti, infotöötaja-klienditeenindaja ja juhataja. Praeguseks on komplekteeritud õppenõustajate töökohad ja karjääriinfospetsialisti töökoht.

1998. aastast on maakonna koolid saanud tellida karjääriinfo- ja nõustamisteenust esialgu Saaremaa noorte infopunktist ja hiljem Karjääripõld OÜ-lt. 2008. aastast on Saaremaa õppenõustamiskeskus pakkunud II tasandi nõustamisteenust (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) hariduslike erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele. Kõiki neid teenuseid pakuti Saare maavalitsuse ruumides.

Saaremaa Rajaleidja keskus koondab aga eelnimetatud teenused ühe asutuse alla Rootsi tn 7 ruumides. Lisaks pakub keskus vastavalt tellimusele I tasandi eripedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise teenust kohalike omavalitsuste koolidele, kus õpib alla 350 õpilase.

Print Friendly, PDF & Email