KIK rahastab Saaremaa projekte 600 000 euroga

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust rahastada Saare maakonnas 30 projekti kokku 597 000 euroga.

Saaremaale eraldatud toetustest läheb omakorda lõviosa poollooduslike koosluste hooldajatele, kes saavad ligemale 290 000 eurot. Hooldajatest sai kõige suurema toetuse Mustjala vallas Küdema külas tegutseva loomakasvataja Kairo Pilviste juhitud MTÜ Saare Rannad, mille arvele laekub väikesaarte hooldamiseks 151 157 eurot. Alates 2011. aastast on Saare Rannad saanud KIK-ilt pärandkoosluste hooldamiseks kokku ligemale 300 000 eurot.

Energeetikavaldkonnas hakkab silma kaks bioenergiaprojekti. OÜ Saare Tõrv sai bioenergial töötava katlamaja ehitamiseks 28 960 eurot ja OÜ Kingli Grupp bioenergial töötava küttesüsteemi ehitamiseks 34 410 eurot.

Paljuräägitud tondilosside ehk maastikupilti kahjustavate ehitiste lammutamist toetas KIK seekord kahe objekti osas. AS Level sai Kuressaares asuva amortiseerunud betoonitootmiskompleksi lammutamise kulude katteks 43 294 eurot ja OÜ Vete Majad Kuressaare muinsuskaitse alas asuva kunagise teenindusmaja varemete lammutamiseks 33 000 eurot.

Kümme projekti oli seotud keskkonnateadlikkuse tõstmisega, millest suurima eelarvega on 33 073 euroga toetatud MTÜ SÜGress projekt.

Avaliku huviga on seotud Odalätsi allikate käiguteed, mille ehitamiseks sai Kihelkonna vald 10 793 eurot ja MTÜ Saarte Geopark taotlus geopargi filmi ja trükise koostamiseks ning külastusobjektide tähistamiseks, mida toetati 33 499 euroga.

Samuti eraldati lõppenud voorust 39 000 eurot toetust uppunud kaubalaeva Volare/Alta vraki keskkonnaohtlikkuse uuringuteks Ariste lahes.

Eestis tervikuna sai keskkonnaprogrammi esimeses voorus rahastuse 462 projekti, millele eraldati kokku 20,7 miljonit eurot. Suuremad toetussummad lähevad Viljandimaale, arvuliselt enim projekte rahastatakse Tartumaal.

Eelmisel, 2013. aastal rahastas KIK keskkonnaprogrammi kahes voorus kokku 838 projekti 37 miljoni euroga.

Print Friendly, PDF & Email