Muhulased hakkavad koolis murret õpetama (3)

Võttes eeskujuks teised omakultuuri kaitsvad Eesti piirkonnad, kavatsevad muhulased asutada Muhu kultuuriinstituudi ja hakata õpetama koolis lastele Muhu murret.

MTÜ Muhu Kultuuriinstituut moodustamise grupi eestvedaja Liia Ots ütles, et MTÜ üldisem eesmärk on Muhu keele arendamine ja hoidmine tulevaste põlvede tarvis. Kultuuriinstituudi kaudu hakatakse Muhu põhikoolile koostama õppekava, sõnastikke, õppematerjale ja korraldama koolitusi.

Muhu muuseumi juht Meelis Mereäär ütles, et sel kevadel alustati esimese klassi jaoks koduloo ainekava väljatöötamist, mille alusel hakatakse Muhu põhikoolis 1. septembrist valikainena kodulugu õpetama. Ainekava koostamisse on kaasatud Liia Ots, Leena Peegel, Ulvi Kipper, Eda Maripuu, Linda Vapper, Annika Auväärt, Irena Tarvis, Silja Grünberg ja Inna Ligi. Edaspidi tahetakse töögruppi kaasata veel erinevate paikkondade inimesi, kuna murre on paiguti erinev. Muhu koduloo ja murde õpetamist pooldavad nii Muhu põhikooli direktor kui ka kooli hoolekogu.

Kultuuriinstituudi loomise mõte tekkis pärast osalemist Kihnus murdekeele päeval. Kihnus said muhulased teada, et omakultuuri säilitamiseks on kasulik moodustada vastav mittetulundusühing, mis saab kultuuriministeeriumi programmidest raha taotleda. MTÜ moodustamine peaks teoks saama 21. juunil, murdepäeval.

Meelis Mereäär märkis, et instituudi loomine on omakultuuri säilitamisel samm edasi praegustest murdevõistlustest.

Eestis on loodud kohalike kultuurierinevuste eest seisma mitmeid organisatsioone: tegutsevad Võru instituut, Seto instituut, Mulgi kultuuri instituut ja Kihnu Kultuuriruum.

Print Friendly, PDF & Email