Kahe nädali asjad rivise

Ikka terit. Neh, nüid ep tiagid, kustotsast pihta akata. Voata sie joanieelne aeg oo küll sündmusi nii tiheli täis, et änam rohkem vist ep mahu koa.

Juba ammugid uuritse, et kas seevoasta ikka Eemu veski all koa midagid toimub. Nüid toimub. Riede, kolmeteistmenda juuni õhta kellu seitsmest oo sial nõuke üritus kut “Eemu all midagi”. Laulvad Muhu ja Tõrva mieste ansamblid. Neh, nee Tõrva mehed oo sii meite omadel kaks-kolm pääva külas. Ja kui juba karikond laulumehi kokku soab, siis ilma ühe kontserdita ju uiesti lahku ep minda.

Üleselle soab nähe-kuulda koa Leisi mieste laulu. Ja et pidu liiga isane põleks, siis tantsib vahepiale Ätses. Kõike seda soab voatama ja kuulama minna, kui ennast Eemu veski juure aada ja üks euru seltsi võtta.

Kohe järgmise pääva, siis laupa neljateistmendal kellu kahest soab Külasemas teaatrit voadata. Sõnna tuleb Piirsalu kultuurimaja näitering oma kahe tükiga – “Kosjasõit Läänemaal” ja “Kõik müügiks”. Kahe euru iest näeb ää kohe kaks tükki.

Muhu resturaanis akab suine ooaeg pihta kahekümne teese juuni õhta. Esimese pidu aegas tuleb laulma eesti-ukraina ansambel Svjata Vatra. Nende laulu aegas oo tulisema mõnus jalga koa keeruta. Nõnna et tuleb ikka uudistama minna. Pidu akkab pihta kellu ühessast. Piletime soab sialsammas paikas osta kümne euruga. Aga nee, kis ostvad vähemaste kaks pääva enne pidu, ikka neh resturaanist, siis nee soavad paljast kahessa euruga pileti kätte. Niipalju ma ütle viel, et selle ansambli oo siia kutsun ja kamandan meite oma Muhu tüdrik Kerli Rannala, kis paergu Viljandi linnas kultuuri ja teatri tegemist õppeb.

Igasugu näitusi oo koa. Paenassel näeb seda pitsinäitust viel terve juunikuu läbi koa. Ja Hellamaa külakeskuses oo juunikuu lõpuni nüid ülal nukunäitus. Voatamas soab köia esmasbe, kessiku, riede ja laupa kellu ühessast poole kolmeni ja teisibe ja neljabe ühessast kuieni. Ja 21.–29. juunini oo Liiva koolimajas ülal käsitüöde näitus.

20.–23. juunini peetse jälle Muhu päävasid. Kahekümnenda õhta kellu kahessast soab Külasemas nähe Pöide rahvamaja näitemängi “Tuleb tuttav ette”. Pileti innaks oo kaks ja neli eurut. Kahekümne esimesel kellu ühestteistmest akkab Hellamaa Männikul pihta jaaniturniir ja poole ühest Liiva koolimajas tükkis teist laani sündmus – Muhu murde päev. Kellu kuiest tudvustatse turismiinfopunktis Ätse plaati ja kellu seitsmest oo sialsammas Muhu Mõlk 2014 lõpetamine.

Kahekümne teesel juunil peetse jalgrattamatka jälle. Kokkusoamine oo kellu kahestteistmest Liival, kirgu parklas. Kellu kuiest oo Liiva kirkus kontsert ja kellu kahessast akkab Külasemas pidu. Kus tansimuusikad mängab meite oma soare punt Meeleand.

Joanilaupased sündmused akkavad pihta kellu ühest pääva, kui Hellamaa spordilatsis pidavad jalgpallilahingut Põhja- ja Lõuna-Muhu. Soame nähe, kummad siis sedakorda kangemad oo. Ja leedutuld tihasse koa ikka jälle Hellamaal ja pidu akkab pihta kellu kahessast.

Tia kas said nüid kõik asjad rivise? Ehk ikka said! Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email