Maksuvõlglasi on saarel tublisti vähemaks jäänud

Maksuvõlglaste TOP 5

Saare maakonna juriidiliste maksuvõlglaste TOP 5-st leiab maksu- ja tolliameti andmetel ettevõtted, millest kaks on juba pankrotis ja üks parasjagu likvideerimisel.

Eesti maksu- ja tolliameti (MTA) Kuressaare teenindusosakonna büroojuht Olev Martinson ütles Saarte Häälele, et 2014. aasta juuni seisuga on Saare maakonna maksumaksjate riiklike maksude ja maksete võlgnevus kokku 1,94 miljonit eurot.

Võlgnevus on sel aastal aga pidevalt vähenenud, näiteks esimese kvartali lõpus oli võlgnevus Martinsoni sõnutsi 2,23 miljonit eurot. Saare maakonna maksumaksjate võlgnevus moodustab kogu vabariigi maksuvõlast alla 1 protsendi, juuni seisuga oli see 0,8% ja esimese kvartali lõpus 0,9%.

Olev Martinson nentis, et maksumaksjate arvu võrdluses moodustavad Saare maakonnas registreeritud juriidilised isikud 2,1%, füüsilisest isikust ettevõtjad 4,8% ja registreeritud käibemaksukohustuslased 2,2% kogu vabariigi vastavast üldarvust. “Kuna maksuvõla summa jääb alla 1% kogu vabariigi maksuvõla üldsummast, saab teha järelduse, et Saare maakonna maksumaksjad on üldjuhul maksude tasumisel seaduskuulekamad,” tõdes Olev Martinson.

Kuna võtsime lähema vaatluse alla suuremad juriidilisest isikust maksuvõlglased Saare maakonnas, märkis Eesti maksu- ja tolliameti pressiesindaja Uku Tampere, et kokku on juriidilisest isikust maksuvõlglasi Saaremaal hetkeseisuga 169. Nende võlgade summa on ühtekokku ca 1,2 miljonit eurot. Sealhulgas on käibemaksuvõlga 730 000 eurot ja sotsiaalmaksuvõlga 288 000 eurot. Maksuvõla tasumine on ajatatud kümnel isikul.

Võrdluseks tõi Tampere välja, et eelmise aasta juunis oli võlglaste arv Saare maakonnas koguni 246, kelle võlgade summa oli 1,9 miljonit eurot. “Seega on võlglaste arv aasta jooksul vähenenud,” kinnitas MTA pressiesindaja.

Eelmise aasta juuni alguse seisuga võlgu olnud ettevõtetest on praeguseks Uku Tampere sõnutsi likvideeritud 28. Pressiesindaja nentis ka, et maksukäitumise mingeid eripärasid Saaremaal välja tuua ei saa. Seda seepärast, et MTA läheneb kõikidele võlglastele ühetaoliselt ning nende juriidiline aadress ei oma seejuures tähtsust.

Kõneldes viiest suuremast maksuvõlglasest Saare maakonnas – tegemist on juriidilise aadressi järgi tehtud päringuga –, võib tõepoolest tõdeda, et viie suurema võlglase seas on vähemalt kaks ettevõtet, mis on tegelikult juba pankrotis. Need on esikohal püsiv Neckman Invest OÜ ja kolmandaks platseerunud M & V Invest AS.

Neist esimese maksuvõlg on 422 726 eurot, millest on tähtajaks tasumata käibemaksu 397 736 eurot ja sotsiaalmaksu 10 692 eurot. Teise ettevõtte võlg on aga 65 138 eurot, sh käibemaksuvõlga 64 165 eurot.

Esiviisikus teisel kohal on firma, mis on parasjagu likvideerimisel – Housemaker OÜ. Sel ettevõttel on MTA andmeil maksuvõlga kogunenud 68 871 eurot. Käibemaksuvõlga on neil seejuures 23 601 eurot ja sotsiaalmaksuvõlga 28 871 eurot.

Kõik esiviisikusse kuuluvad juriidilised maksuvõlglased on võlgu olnud juba aastaid. Tabeli koostamiseks tegi MTA päringu juriidilise aadressi järgi.

Print Friendly, PDF & Email