LUGEJA KÜSIB: Kui ma töötan osalise tööaega, kas minu puhkus on siis lühem kui 28 kalendripäeva?

Vastab tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Puhkuse kestus ei olene sellest, kas töötaja töötab täis- või osalise tööajaga. Puhkust antakse talle siiski nii mitu kalendripäeva, kui näevad ette seadus ja töötajaga sõlmitud tööleping.

Osaline tööaeg ei tähenda osalist puhkust, seda saab sama palju kui täistööajaga töötamise korral.

Töölepingu seaduse § 55 järgi eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole kokkuleppinud pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Seega on vähemalt 28 kalendripäeva puhkust iga kalendriaasta eest ette nähtud igale töötajale. Olenemata sellest, kas ta töötab täis- või osalise tööajaga.

Print Friendly, PDF & Email