Kena suvine ja vajalik töökoht Kuressaare supelrannas

TÖÖ PUHKAJATE HEAKS: Rannavalvuri töö on ühtaegu nagu puhkus ja samas tihe töö. Ehkki töötunnid mööduvad rannas, tuleb kogu aeg valvel olla. Heigo Kips on Kuressaare rannas juba aastaid tublit tööd teinud.
Foto: Sander Ilvest

Kes ei tahaks suve rannas veeta, kui ilmad on ilusad. Tööinimestel üldjuhul seda luksust pole, kui just tööpostiks pole rannavalvuri koht. Kuressaare supelranda uusi valvureid just otsitaksegi.

Securitas Eesti AS on turvafirma kvaliteedi- ja riskijuhi Ahti Kuuse sõnutsi Kuressaare rannas turvalisust taganud juba ranna avamisest saati ning sel suvel on neil täitumas koostöö 16. aasta.

Kuusk tõdes, et rannavalve on teatavasti hooajaline töö ja kuna paljud otsivad endale suveks lisateenimise võimalust, on see ideaalne variant.

“Siiani on meil alati abiks olnud nii õpilased, kel selleks piisavalt vanust, kui ka meie oma töökas püsikollektiiv eesotsas Heigo Kipsiga,” rääkis kvaliteedi- ja riskijuht. “Põhjus, miks me sel aastal lausa töökuulutuse kaudu rannavalvureid otsime, on see, et anda ka laiemale ringile sellisest võimalusest teada,” selgitas Ahti Kuusk.

Töötukassas üleval olevate avalike tööpakkumiste all ongi väljas töökuulutus, kus Securitas otsib Kuressaarde vähemalt kahte asjalikku rannavalvurit.

Kuusk tunnistas, et suveks vajavad nad rannavalvesse keskeltläbi viit töötajat, kelle koolitus algab tegelikult juba veebruarist ja kestab läbi kogu suve. “Tänase seisuga võib küll öelda, et kõik kohad on täidetud, kuid heale kandidaadile pakume kindlasti välja ka muid võimalusi, näiteks töö mõnel teisel objektil,” kinnitas Kuusk.

Nõnda ongi, et mai lõpul avaldatud tööpakkumine töötukassas aegub kuulutuse andmeil alles juuni keskel.

Rannavalve töötajad on Ahti Kuuse sõnutsi läbinud valvetöötaja esmakoolituse, esmaabikoolituse, vetelpäästealase koolituse ning tutvunud ka ohutusnõuetega.

Securitases vastutavad koolituste eest Heigo Kips, kes tagab töötajate vetelpäästealased teadmised, ja Ahti Kuusk ise, kes vastutab õigusaktide ja turvatöö tehnoloogia eest. Esmaabikoolitust ostetakse sisse selle ala spetsialistidelt.

Lisaks on rannas töötamise eelduseks kindlasti hea füüsiline vorm ja üle keskmise ujumisoskus. “Rannavalve töö eeldab pidevat tähelepanelikkust ja valmisolekut lahendada kriitilisi situatsioone,” märkis Kuusk, kelle kinnitusel on rannavalve töötajate puhul ääretult tähtis ka suhtlemisoskus.

Rannavalvuritel tuleb ka lahendada igasuguseid olukordi – kui on laps kaduma läinud, inimene ei leia oma mobiiltelefoni üles vms.

Tööpäevad on rannavalvuritel vastavalt graafikule kas pikemad või lühemad. Töötasu makstakse vastavalt töötatud tundidele. “Ja palganumber on ikka üle miinimumi,” kinnitas Ahti Kuusk.

Üks pluss on selle töö juures veel. Kui valvetöötaja leiab katseajal, et see töö talle sobib, sooritab ta spetsiaalse eksami ja saab turvatöötaja kvalifikatsiooni.

Print Friendly, PDF & Email