Inga Teäri mantli-pärijaks sai Anneli Meisterson (2)

Saare maavalitsuse noorsoonõuniku konkursi komisjon valis kaheteistkümne kandidaadi hulgast Kuressaare gümnaasiumi huvijuhi Anneli Meistersoni. “Meil oli väga tugev konkurss,” ütles Saare maavalitsuse kantselei nõunik Ülle Tänav, lisades, et konkursi nõuetele vastas enamik 12 kandidaadist.

“Oli ka päris palju neid inimesi, kes teevad omavalitsustes noorsootööd ja näevad oma järgmist ametikohta juba maakonna tasandil, mis on ka täiesti loogiline,” tähendas Tänav.

Viis kandidaati kutsuti vestlusvooru ja Meisterson osutus neist kõige sobivamaks. “Otsustavaks said tema visioon sellest, kuidas ta näeb maavalitsuse rolli noortetöös, ja muidugi see, et ta on pikka aega huvijuhina töötanud,” tõi Ülle Tänav välja Meistersoni eelised, lisades, et Meisterson on ka olnud Inga Teäri kõrval pikalt maakondlike ürituste korraldajana.

Anneli Meisterson peaks Tänava sõnul ametisse asuma 1. augustist. Praegu käivad veel läbirääkimised.

Konkursi komisjoni kuulusid kantselei nõunik Ülle Tänav, Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja maasekretär Jaan Leivategija. Saare maavalitsuse noorsoonõuniku ametikoht jäi tühjaks, kui Inga Teär asus juhtima Rajaleidja keskust.

Print Friendly, PDF & Email