Lugeja küsib

Kas kaugtöö korral on töötaja töö- ja puhkeaja arvestamine kohustuslik?

Vastab Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal: Töölepingu seaduse (TLS) § 6 lg 4 sätestab, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja elukohas (kaugtöö), peab tööandja teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. Kokkulepet eeldatakse kirjalikus vormis.

Kuigi kokkulepitud töötamise koht erineb kaugtöö puhul tavapärasest, allub töötaja siiski ka kaugtöövormi korral tööandja juhtimisele ja kontrollile ning tööandja on kohustatud TLS-i § 28 lg 2 punkti 4 alusel pidama tööajaarvestust. Sealhulgas peab tööandja ka kaugtöö puhul arvestama töötaja töö- ja puhkeaega ning töötaja peab kinni pidama kokkulepitud tööajast, puhkepausidest ja -ajast.

Print Friendly, PDF & Email