Kommentaar

Kommentaar Saarte Hääle 14. mai uudisele “Kas Pöide kiriku akende jaoks riigil raha ei jätku?”

Kultuuriminister Urve Tiidus:

2015. aasta eelarve osas Pöide kiriku taotlus puudus. Seega 2015. aasta eelarve projektis Pöidet sees ei ole. Eelarve täpsemad arutelud tulevad siiski sügisel, kui ministeeriumi võimalused on paremini teada.

Pöide kiriku sihtasutuselt on küsitud kalkulatsioone ja tööde plaani. 2. mail on Pöide Maarja Kiriku SA saatnud kirja koos kalkulatsiooniga vajalike tööde kohta 2015.–2016. aastal, kogusummas 115 704 eurot (uute avatäidete valmistamine, raidkivi- ja tellisraamide restaureerimine, ukse valmistamine ja portaalide restaureerimine jms).

Tööde planeerimisel on vaja ka muinsuskaitseameti hinnangut, mis järjekorras tuleks planeeritud töid 2015.–2016. aastal teostada.

Sügisel, kui toimub 2015. aasta eelarve täpsem koostamine, saaks kaaluda toetamisvõimalusi. On olemas Pühakodade programm, kuhu oodatakse taotlusi tänavu 30. septembriks. Planeeritud töid saaks toetada ka vastava programmi kaudu.

Kuna Pühakodade programmi maht on ca 700 000 eurot aastas ja taotlejaid on rohkem, siis sajaprotsendilist lootust hellitada ei saa.

Print Friendly, PDF & Email