Tehumardi elanikud nõuavad jalgrattateed (3)

Kakskümmend kuus Järve ja Tehumardi küla inimest saatsid Salme vallavalitsusele ja volikogule kirjaliku pöördumise, milles palutakse vallal leida võimalusi koos riigimaantee planeeritava rekonstrueerimisega pikendada kergliiklusteed Tehumardi külast kuni Salme valla piirini.

Allakirjutanute sõnul elab Järve külas alaliselt arvestatav hulk inimesi ja suveperioodil kasvab elanike arv, kes kergliiklusteed vajaksid, oluliselt. Samuti on Järve külla Salme valla üldplaneeringuga planeeritud kompaktse asustusega ala. Seega kasvab vajadus kergliiklustee järele perspektiivis veelgi.

Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul on ta kergliiklustee küsimust arutanud nii Kaarma vallavalitsuse kui ka maanteeametiga. Kuigi riigipoolset otsust pole veel tehtud, anti talle maanteeametist mõista, et kergliiklustee rajamine jääb ilmselt valdade hooleks. “Üks loobumise põhjus oli vist see, et inimesed soovisid tee alla jäävat maad müüa,” märkis Poopuu. Nüüd on aga mitmed vastalised andnud oma allkirja pöördumisele palvega tee siiski rajada.

“Projekt on olemas, nüüd hakkame rahastust otsima,” lubas Kalmer Poopuu. Enne on aga tarvis sõlmida kokkulepped maaomanikega. Maa väljaostmisele omanikelt eelistaks vallavanem pikaajalisi, näiteks 50-aastaseid kasutuslepinguid.

Kaarma vallaga on arutatud võimalust valgustusest loobumiseks. “Tõsisemalt hakkame sellega tegelema suvel, kui algab Salme jõe silla projekteerimine,” lubas Poopuu.

Print Friendly, PDF & Email