Lugeja küsib

Mida teha, kui tööandja ei maksa haigushüvitist?

Vastab tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 5 järgi tuleb tööandjal haigushüvitis välja maksta palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.

Kui tööandja ei täida seadusest tulenevat kohustust, st ei maksa töötajale haigushüvitist, tuleks järelepärimisega pöörduda tööandja poole. Kui tööandja aga ei selgita ega reageeri järelepärimisele, siis tuleb töötajal pöörduda haigushüvitise maksmise nõudega töövaidlusorgani poole, kas töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Avalduse esitamise tähtaeg on neli kuud. Seda seejuures arvates päevast, mil töötaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Print Friendly, PDF & Email