PRIA võib kogu Atla toetuse tagasi küsida (26)

PRIA võib Atla sadama ehituseks antud toetuse kogumahus tagasi küsida pärast seda, kui kohtus on jõustunud kriminaalkuriteos süüdimõistev otsus.

“Kui kohus mõistab kellegi Atla sadama toetuste taotlemise ja/või kasutamisega seoses kriminaalkorras süüdi, siis läheb täismahus tagasinõudmisele mitte ainult I etapi, vaid ka II etapi väljamakstud toetus,” teatas Saarte Häälele põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik.

Jutt käib kokku enam kui 300 000 eurost, sellest I etapi summa on ilma käibemaksuta 159 779,15 eurot, teise etapi tööde eest on vallale välja makstud 150 518 eurot (käibemaksuta). Rikkumiste eest jättis PRIA II etapi toetusest välja maksmata 9201 eurot ja küsis I etapi töödeks makstud toetusest tagasi ligi 40 000 eurot. Lümanda vallavalitsus vaidles sellele vastu, kuid Tartu halduskohus jättis 23. aprillil õiguse PRIA-le.

“Tagasinõude ja toetuse välja maksmata jätmise otsused on tehtud eksperdi tuvastatud faktiliste rikkumiste ulatuses, kogu toetuse tagasinõudmiseks vajalik kriminaalmenetlus on käimas,” lisas Maris Sarv-Kaasik.

Tema sõnul võimaldavad toetuse täies mahus tagasinõudmist seoses pettuse, valeandmete esitamise ja muu õigusvastase tegevusega kalandusturu korraldamise seaduse erinevad sätted.

Enam kui aasta eest alustatud kriminaalmenetlus Atla sadama rajamise tagamaade uurimiseks jõudis eelmisel kolmapäeval Lümanda vallavanemale Jaanika Tiitsonile soodustuskelmuse kahtlustuse esitamiseni.
Soodustuskelmus on “tasuta või osaliselt tasuta väljamakse majandustegevuses osalevale isikule riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või muudest avalikest vahenditest või maksusoodustus eesmärgiga soodustada majandustegevust”.

Jaanika Tiitsoni sõnul saab vigade eest saab vastutada siis, kui neid on tehtud ja kui neis on lõpuks kellelegi süü määratud.

“Olen teinud oma tööd nii hästi või halvasti, kui olen osanud. Vabandan oma inimeste ees, kellele Atla saaga on valmistanud palju muret ning häirinud igapäevast tööd, ning tänan siiralt kõiki, kes on meile oma toetust avaldanud – neid inimesi on olnud tõesti palju,” teatas Tiitson eelmisel nädalal Saarte Häälele.

Print Friendly, PDF & Email