Lugeja küsib

Seoses töömahu suurenemisega värbame uusi klienditeenindajaid, kes läbivad vahetult töösuhte alguses 7-nädalase koolituse, mille jooksul nad töölepingujärgseid ülesandeid veel ei täida.

Tuginedes varasemale kogemusele, et koolituse ajal ei avaldu töötaja oskused/sobivus ametikohale, kas võib rakendada klienditeenindajatele 4-kuulist katseaega alates eelmainitud koolitusperioodi lõppemisest ehk momendist, kui uued töötajad hakkavad reaalselt iseseisvalt täitma töölepingu järgseid ülesandeid?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Tööandja ja töötaja peavad arvestama, et töölepingu seadus eeldab, et kui isik asub tegema tööd, mille eest on ette nähtud tasu, siis on temaga tekkinud töösuhe alates tööle lubamise hetkest. Kui töölepingus ei ole kokkulepet katseaja lühema kestuse või selle ärajätmise osas, kohaldatakse seadusest tulenevalt hindamisperioodina automaatselt neljakuulist katseaega tööle asumise päevast arvates. Seega peaks töötaja väljaõpe toimuma katseajal ehk tööle asumise esimesel neljal kuul. Kuna töösuhe on tasuline, on tööandja kohustus maksta töötasu arvates tööle asumise päevast.

Tööandja soov rakendada katseaega alles pärast koolitusperioodi lõppemist ei ole kooskõlas katseaja kohaldamise põhimõtte ja eesmärgiga. Kuna tööandjal on ettenähtud 7-nädalane koolitusaeg, mil tööülesandeid ei täideta, peab ta arvestama, et töötaja tervise, oskuste, teadmiste, isikuomaduste ja võimete vastavuse hindamine tööprotsessis on võimalik katseaja ülejäänud aja ehk kahe kuu jooksul arvates tööle asumise päevast.

Print Friendly, PDF & Email