Kudjape tahab linnaga liituda (89)

KITSAS TEE: Kudjapel elav Vello Rosenfeld ei mõista, kuidas hakkavad plaanitavat betoonitehast teenindavad raskeveokid liikuma praegu 5 meetri laiusel Tööstuse tänaval. Foto: Sander Ilvest

KITSAS TEE: Kudjapel elav Vello Rosenfeld ei mõista, kuidas hakkavad plaanitavat betoonitehast teenindavad raskeveokid liikuma praegu 5 meetri laiusel Tööstuse tänaval. Foto: Sander Ilvest

Kaarma vallaametnikes pettunud Kudjape aleviku elanikud pöördusid eile juristi poole, et teada saada, kas alevik võiks liituda Kuressaare linnaga.

Tööstuse tänaval elav Vello Rosenfeld kinnitas, et ühe mütsi alla on kogunenud nii puiduplatsi vastased kui ka betoonitehase vastu võitlevad elanikud. Eilsel kohtumisel juristiga arutati tema andmeil võimalust Kaarma vallast eralduda ja liituda Kuressaare linnaga. Ise Rosenfeld kohtumisel ei osalenud.

Rosenfeldi meelest on tegu meeleheitel inimeste viimase võimalusega vallavalitsust kuidagi survestada. “Tegemist on puhtalt meeleheitest ajendatud sammuga. Puiduplatsi osas saab vaid tagantjärele rusikatega vehkida, sest sellele on ehitusluba antud, aga meil on detail (detailplaneering – toim) alles arutusjärgus,” avaldas Rosenfeld lootust. “Meie otsime vastuargumente, numbreid, fakte, eksperthinnanguid, mis peaks olema ju valla rida,” imestas Rosenfeld.

“Ma siin nüüd istun ja uurin tee-ehituse nõudeid, selle asemel et tööd teha ja vallale makse maksta,” kurtis ta. Nimelt on vald lubanud detailplaneeringus panna rajatava betoonitehase juurde viiva tee küsimuse lahendamise arendaja õlule. Rosenfeldi meelest on aga tee koormustega vastavusse viimine võimatu, sest praeguse tee laius ei võimalda rajada 8 meetri laiust teed. Pealegi on teetammil veel kalded. “Eramaade vahele jääb 7 meetrit, ma ei tea, kuidas ja kus vald neid mõõtmisi toimetab, võib-olla kusagil tuleb tõesti 8 meetrit välja,” rääkis Vello Rosenfeld. Betoonitehase keskkonnamõjude hinnangu avalikustamine tuleb alles mai lõpus. Pealegi on arendaja lubanud selle algandmeid muuta, näiteks veetarbimise osas.

Rosenfeld on kindel, et Kaarma vallast eraldumise idee leiab meeleheitele aetud inimestes poolehoidu, sest vallaametnike suhtumine on häiriv. Tema eelistaks muidugi “pehmet” lahendust ehk et arendaja loobuks oma ideest või tühistaks vald detailplaneeringu algatamise, sest arendaja jaoks muutub asi liiga keeruliseks ning vallale “meediapeksu” ja elanike vastuseisu tõttu ebamugavaks.

Juristile tasutakse ühiselt, sest meeleavaldajaid on juba piisavalt. “Esimese konsultatsiooni eest makstav peaks jääma alla kümne euro leibkonna kohta, aga kui asi kohtusse läheb, siis ei kujuta ette, mis see maksma läheb.”

Juristiga kohtumas käinud Rita Aksalu ütles, et enne arupidamist teistega ta mingeid kommentaare ei jaga. “See oli esimene kord, kui me oma probleemile lahenduse leidmiseks juristilt nõu küsisime,” nentis ta vaid.

Kaarma vallasekretär Andrus Lulla ütles, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 järgi on õigusaktide algatamise õigus vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel. Kuid õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul, on mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul.

Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse algatuse esitajate allkirjadega varustatud nimekiri. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses. Lulla sõnul elas Kudjapel selle aasta esimese jaanuari seisuga 583 inimest.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Liise Kallas vastas küsimusele Kudjape aleviku võimaliku liitumise kohta linnaga, et ametlikult sellist ettepanekut linnale tehtud ei ole ja seega pole linnavalitsuse liikmed ühiselt seda ka arutanud.

“Samas on teada, et linn soovib teha maakonna valdadele ettepaneku alustada võimaliku ühinemise osas läbirääkimisi, seega keskendutakse praegu pigem suuremale pildile,” ütles Kallas.

Print Friendly, PDF & Email