Maavalitsus tõmbab bussiliine kokku (7)

Seoses riigipoolse survega vähendada riigieelarvelise toetuse osakaalu maakonna liiniveo maksumuses on Saare maavalitsus võtnud nõuks optimeerida vähese täituvusega liinilõike, et pehmendada piletihinna tõusu.

Tuginedes bussifirmadelt laekunud aruandlusele on maavalitsusel sõelale jäänud kümme liinilõiku, kus reisijate arv on väga väike ja mille tuleviku osas peetakse kohalike omavalitsustega läbirääkimisi. Näiteks oli ühel viiel päeval nädalas (20 korda kuus) käigus oleval liinil kuu jooksul vaid 11 reisijat, mis tähendab, et vähemalt üheksa reisi tegi buss tühjalt.

Sedalaadi hõreda täitumusega on järgmised liinilõigud: Mustjala–Tagaranna–Mustjala, Kihelkonna–Veere–Kihelkonna, Lümanda–Karala–Lümanda, Riksu–Koimla–Riksu, Rootsivere–Koguva–Rootsivere, Tornimäe–Muraja–Tornimäe, Haamse–Kaisvere, Leisi–Jõiste, Pärsama–Viira–Pärsama ja Valjala–Kõnnu.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et nimetatud liinilõigud on enamikus sellised, kus buss teeb n-ö edasi-tagasi sõidu, ent paraku puuduvad mõnel neid lõike teenindaval liinil reisijad. Aruandlusest paistab, et töötajad ja kooliskäijad osa liine ei kasuta, seega puudub igapäevane sõitja. “Nende peatuste puhul on näha, et nende liinilõikude sisse jäävates peatustes ei lähe reisijaid bussist maha ega tule peale,” märkis Tiitson.

Arendusnõunik rääkis, et praegu otsib maavalitsus ühes kohalike omavalitsustega lahendusi, kuidas jätta inimestele võimalus liikumiseks, aga mitte lasta bussil ka liiga palju tühjalt sõita. “Üks võimalus on muuta liin tellimusliiniks (inimene peab sõidusoovist dispetšerile ette teatama) või jätta liin toimima vaid mingitel kindlatel päevadel,” lausus Tiitson, kelle sõnul ei saa välistada ka liinilõikude täielikku sulgemist. “Buss peaks sõitma ikka inimeste pärast, lihtsalt sõitmise pärast ei ole bussil ju mõtet sõita,” lisas ta.

Karl Tiitson ütles, et liinivõrgu kärpimine aitab ohjeldada bussipileti hinnatõusu, mis kaasneb maanteeameti nõudega vähendada Saare maakonna ühistranspordi kuludes riigieelarvelise toetuse osakaalu, kuna see ületab seaduses lubatud määra.

Maavalitsusel on plaanis kehtestada kavandatavad muudatused 1. septembrist, kuid ei saa välistada, et mõne liini puhul tehakse muudatusi juba varem. Kõikide muudatuste korral on maavalitsusel kohustus teavitada avalikkust vähemalt kuu aega enne muudatuse kehtima hakkamist.

Print Friendly, PDF & Email