Kreeka laeva vrakk tekitab endiselt hirmu reostuse ees (7)

OHUSTAB VARUSID: Est-Agari töötajad Andres Roes ja Meedi Köster seismas vetikavarude vahel, mille koguseid meres võib võimalik õlireostus vähendada. Foto: Sander Ilvest

OHUSTAB VARUSID: Est-Agari töötajad Andres Roes ja Meedi Köster seismas vetikavarude vahel, mille koguseid meres võib võimalik õlireostus vähendada. Foto: Sander Ilvest

Sõrve rannikumeres oleval Volare vrakil käivad lõikamistööd, vaatamata keskkonnainspektsiooni keelule ning ametkondade vaheline bürokraatia venitab vraki tuleviku osas selguse saamist. Vraki keskkonnaohtlikkuse selgeks tegemist peab oluliseks merevetikaid töötlev ettevõte Est-Agar.

Vetikast nimega Furcellaria lumbricalis ainulaadse tehnoloogia abil agarinimelist ainet tootev AS Est-Agar pöördus keskkonnaministeeriumi poole palvega aidata võimalik reostusoht likvideerida.

“On ju selge, et õliprodukte ei tohi lagunevast laevast merre voolata,” kirjutab ettevõtte prokurist Hugo Tõrs ministeeriumile.

Võib vetika tappa

Tema sõnul on vetikad õlireostuse suhtes eriti tundlikud ja kui reostus levima hakkab, on see vetikavarudele hukatuslik. Hugo Tõrs märgib, et Ariste laht, kus vrakk asub, on traditsiooniline vetikavarumiskoht.

Tema väitel ei saa küll tuua mingeid seoseid, kuid nimetatud piirkonnas näitab Est-Agari vetikate kokkuostustatistika selget langustrendi. Saarte Hääl rääkis ka mõne inimesega, kes sealkandis vetikat korjavad ja firmale müüvad, ning nemadki väitsid, et vetikat on vähemaks jäänud.

Saarte Hääl kirjutas Volare vraki võimalikust keskkonnaohtlikkusest ja laevavrakil lõikamistööde taasalustamisest üle-eelmisel nädalal. Tänaseks ei ole suurt midagi muutunud.

Eelmisel nädalal sai päästeamet häire, et vrakilt tõuseb suitsu. Päästjate sõnul oli see tingitud lõikamistöödest. Laupäeval teatas keskkonnainspektsioonile lõikamistööde jätkumisest linnuvaatleja Mati Martinson.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul ütles, et KKI inspektor nägi laupäeva õhtul, kuidas lõikajate laev Magrete Ariste lahest vraki juurest lahkus ja Möldri lahte ankrusse jäi. Laeva kapten teatas ankrusse jäämisest ka merevalvekeskusele. Samal kohal oli laev ka eile hommikupoolikul.

Ametkonnad klaarivad

Terve eelmise nädala püüdis Saarte Hääl selgust saada, milline ametkond peaks vastutama vraki keskkonnaohtlikkuse kontrollimise ja võimaliku ohu likvideerimise eest. Nii keskkonnainspektsioon, keskkonnaamet kui ka veeteede amet ajasid igaüks oma rida ning otseselt ei soovinud vastutust võtta keegi.

Keskkonnainspektsioon tegi vrakil käimisest ja olukorrast ülevaate ning võttis seisukoha, et tegemist on võimaliku keskkonnaohuga. Teave edastati ka kahele teisele ametkonnale. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni direktor Kaja Lotman pidas Saarte Häälega pikka kirjavahetust, kus ta märkis, et neile on antud juhised selle kohta, kuidas kõike vrakiga seonduvat otsustab veeteede amet. VTA omakorda kinnitas veel eelmisel nädalal, et nende asi on vaid meresõiduohutus ning selles osas on kõik korras.

Eile saatis keskkonnainspektsioon VTA-sse kirja, kus viitab “Kaubandusliku meresõidu koodeksile”, mis ütleb, et kui on võimalik keskkonnaoht ja vrakil puudub omanik, siis on veeteede ametil õigus võtta meetmeid, et asi saaks korda. “Keskkonnainspektsioon on seisukohal, et vastavalt “Kaubandusliku meresõidu koodeksile” kuulub antud vraki ülestõstmine ja veekogust eemaldamine veeteede ameti pädevusse,” teatas VTA-le KKI peadirektor Peeter Volkov.

VTA pressiesindaja Tarmo Ots ütles eile Saarte Häälele, et lähipäevil kohtutakse teiste ametkondadega, räägitakse läbi detailid ja siis saab edasise tegutsemise kohta juba täpsemat teavet anda.

Print Friendly, PDF & Email