Saarlastel tuleb sadu tuhandeid eurosid tulumaksu juurde maksta

ANDMED VEEL TÄPSUSTUVAD: Olev Martinsoni sõnutsi avaldatakse kõik andmed alles suvel. Foto: Sander Ilvest

ANDMED VEEL TÄPSUSTUVAD: Olev Martinsoni sõnutsi avaldatakse kõik andmed alles suvel. Foto: Sander Ilvest

Tagastamisele kuuluva tulumaksu enammaksu summades viimastel aastatel Saare maakonnas väga suuri erinevusi pole, küll on aga iga aastaga tõusnud juurdemaksmisele kuuluv tulumaks.

Maksu- ja tolliameti Kuressaare teenindusosakonna büroojuht Olev Martinson ütles Saarte Häälele, et tegelikult veel päris kõiki kokkuvõtteid ei ole. Tavaliselt teeb maksu- ja tolliamet need suvel, siis korraldatakse suurem pressikonverents ning alles siis edastatakse meediale täpsemad andmed. Seejärel saab ka täpsed deklareeritud summad, deklareeritud tulude vahemikud, maksustatavad tulud tululiikide järgi ja muid andmeid. Siiski saab juba praegu tulude deklareerimise kohta ühtteist lahti rääkida.

Martinson tõi välja andmed tuludeklaratsioonide kohta, mis esitatud sel aastal, mullu ja ka tunamullu. Esitatud deklaratsioonide arv on nende numbrite valguses aasta aastalt sammukese võrra kahanenud. Kui 2012. aastal esitati 14 859 deklaratsiooni ja 2013. aastal 14 810 deklaratsiooni, siis sel aastal oli esitatud tuludeklaratsioone Saare maakonnas 14 295. Sealhulgas elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide hulk on protsentuaalselt tõusnud.
Tunamullu esitati elektrooniliselt 91,6%, mullu 92,5% ning tänavu 92,7% deklaratsioonidest.

Tagastamisele kuuluva tulumaksu kogusumma on iga aastaga veidi väiksemaks jäänud. Üle-eelmisel aastal kuulus tagastamisele ühtekokku 2,21 miljonit eurot, eelmisel aastal 2,14 miljonit eurot ning sel aastal kuulub praegustel andmetel tagastamisele 2,02 miljonit eurot.

Kogusumma, mis tuleb saarlastel tuludeklaratsioonide põhjal juurde maksta, on aga iga aastaga kasvanud. 2012. aastal kuulus juurdemaksmisele 480 495 eurot, 2013. aastal 707 323 eurot ning tänavu koguni 771 051 eurot.

Statistikat pisut lahti rääkides tõdes Olev Martinson, et 2011. aasta, 2012. aasta ja 2013. aasta maksustamisperioodide kohta esitatud tuludeklaratsioonide arv on maakonnas enam-vähem arvuliselt võrreldav. Ta märkis, et kuna kahe varasema aasta deklaratsioonide arv on sisuliselt lõplik, siis on nende aastate näitaja ka veidi suurem 2013. aasta kohta esitatud deklaratsioonide arvust.

Martinson nentis, et kuna teadaolevalt on iga aastaga kasvanud välismaal tööl käijate arv, siis on ka sel aastal oodata veel deklaratsioonide esitamist. “Igal juhul on Eesti residendil vajalik deklareerida ka välisriigis saadud tulu, sõltumata sellest, kas see deklaratsioon on üksnes informatiivne või tekib Eestis täiendav tulumaksukohustus,” kinnitas ta.

Elektrooniliselt deklaratsiooni esitajate protsent on aga Olev Martinsoni sõnul jäänud aastatega enam-vähem samaks ning on Saare maakonnas vabariigi keskmisest veidi madalam. “Tagastamisele kuuluva tulumaksu enammaksu summades suuri erinevusi ei ole, küll on aga tõusnud iga aastaga juurdemaksmisele kuuluv tulumaks,” tõi Olev Martinson välja ka olulisima.

Print Friendly, PDF & Email