Lugeja küsib

Kui on sõlmitud tähtajaline tööleping, näiteks kaheks kuuks, kas siis töölepingu lõppemisel tuleb hüvitada ka puhkusetasu töötatud aja eest?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Töölepingu seaduse (TLS) § 71 järgi tuleb kasutamata jäänud põhipuhkus töösuhte lõppedes rahas hüvitada. Töösuhte kestuse ajal ei ole puhkuse rahas või muudes hüvedes hüvitamine lubatud (TLS § 70 lõige 3).

Puhkuse aegumise kohta käivat regulatsiooni arvesse võttes (TLS § 68 lõige 6) kuulub hüvitamisele maksimaalselt kahe kalendriaasta jooksul väljateenitud, kuid kasutamata jäänud põhipuhkus.

Seega nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas.

Print Friendly, PDF & Email